Czytelnia / Tłumaczenia filmów

 • Canteen Judy, Dubbing: Double Trouble, Cinema Canada, grudzień/styczeń 1981/82.
 • Corrigan Robert W., Translating for Actors.The Craft and Context of Translation. Eds. W. Arrowsmith and R. Shattuck. Austin: Univ. of Texas Press,1961, s. 95-106.
 • Danan Martine, Dubbing as an Expression of Nationalism, Meta, XXXVI 4, 1991, s. 606-614.
 • Delabastita Dirck, Translation and Mass-Communication: Films and T.V. Translation as Evidence of Cultural Dynamics, Babel, 35:4, 1989.
 • Gomery Douglas, Economic Struggle and Hollywood Imperialism: Europe Converts to Sound, Yale French Studies, 1980, nr 60.
 • Jorge Diaz-Cintas, Napisy do filmów Almodovara / Warsztaty: tworzenie napisów.
 • Karamitroglu Fotios, Audiovisual Translation at the Dawn of the Digital Age: Prospects and Potentials, http://translationjournal.net/journal/09av.htm Translation Journal 1999, Część 3, Nr 3, lipiec.
 • Mera Miguel, Read my lips: Re-evaluating subtitling and dubbing in Europe Links & Letters 6, 1999, s.73-85.
 • Moskowitz Ken, Subtitle vs. Dubbing, Take One 1979, styczeń
 • Nikolarea Ekaterini, Performability versus Readability:A Historical Overview of a Theoretical Polarization in Theater Translation 2002, Volume 6, Nr 4 październik.
 • Paquin Robert, Translator, Adapter, Screenwriter, Translating for the Audiovisual. http://translationjournal.net/journal/05dubb.htm Translation Journal 1998, Część 2, Nr 3, lipiec.
 • Qian S. Screen Translation in Mainland China - Past and Present, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji o Dubbingu i Tworzeniu Napisów Filmowych na Świecie (18.10.2001), The Chinese University of Hong Kong 2001, wchodzący w skład tej publikacji.
 • Shahba Mohammad, Interview on Movie Translation. Motarjem (Translator) Quarterly 1998, Część 7, Nr 26.
 • Schwarz Barbara, Translation in a confined space: Film-subtitling.
  The Translation of Verbal Art. Semiotics of Art: Prague School Contributions
  . Eds. L Matejka i I R Titunik, Cambridge: MIT Press, 1976 s. 218-27.
 • Zhao C, Translation into Chinese of Film Scripts and Scripts of TV Drama Series - Four Main Conflicting Demands, Chinese Translators Journal 2002, 32 (4), s. 49-51.
 • Zhang Chunbai, The Translating of Screenplays in Mainland China.
 • http://www.imdb.com/
 • http://www.script-o-rama.com/
 • http://www.variety.com/

http://creativescreenwriting.com/