Czytelnia / Tłumaczenia filmów

 • kryminał - rozwój akcji poprzez wyjaśnianie kolejnych części zagadek;
 • romans - zajmuje się elementami miłości romantycznej;
 • thriller - ma wywoływać u widza poruszenie i/lub napięcie;

Formaty:

 • animacja - wrażenie ruchu wytworzone dzięki pokazywanie po sobie nieruchomych, stworzonych odręcznie lub komputerowo, obrazów;
 • biografia - biografia filmowa to film, który prezentuje z różnym udziałem faktów życie rzeczywistej osoby;
 • epopeja - produkcja na dużą skalę, która pokazuje ważny moment historyczny (faktyczny lub fikcyjny), zazwyczaj koncentruje się na poszukiwaniach;
 • musical - film wypełniony śpiewem wszystkich lub niektórych bohaterów;
 • Wojenny;
 • krótkometrażowy - może zawierać elementy filmu długometrażowego, jednak w krótszej formie;
 • dokument - narracja lub komentarz bieżących sytuacji i wydarzeń.

Wiek:

 • Filmy dla dzieci - filmy dla małych dzieci; w odróżnieniu od filmów familijnych nie wkłada się wysiłku w uczynienie ich atrakcyjnymi dla innych grup wiekowych;
 • Filmy familijne - powinny być ciekawe dla wszystkich grup wiekowych oraz nadawać się dla najmłodszych widzów. Przykładem są filmy Disneya;
 •  Filmy dla dorosłych - ich widownią docelową są wyłącznie ludzie dorośli. Filmy te mogą zawierać przemoc, trudną tematykę, wulgarny język lub niestosowne zachowania (również filmy pornograficzne).

Markowanie nazwiskiem:

Krytycy klasyfikują filmy również ze względu na nazwiska ich reżyserów lub producentów. Ta klasyfikacja nie uwzględnia fabuły ani gatunku;

 • filmy znanych twórców;
 • filmy niezależne.

Podsumowanie

Celem tego artykułu było przedstawienie w zarysie specyfiki tłumaczenia filmów i zaprezentowanie go jako oddzielnej dziedziny tłumaczeń.

Artykuł jest skierowany do tłumaczy, którzy wybrali tę najmniej uczęszczaną ścieżkę, oraz do nauczycieli, aby mogli wprowadzić do swoich zajęć ciekawe elementy z zakresu tłumaczenia filmów.

Pod żadnym pozorem nie należy traktować tej pracy jako wyczerpującej lub idealnej, a krytyka pod każdą postacią zostanie chętnie przyjęta.

Bibliografia i lista źródeł internetowych

 • Bassnett Susan, Translating Spatial Poetry: An Examination of Theatre Texts in Performance. Literature and Translation, Eds. J. S. Holmes, et al. Leuven: ACCO, 1978, s. 161-76.