Czytelnia / Tłumaczenia filmów

6.      Musi być ostrożnym tłumaczem filmowym, który usprawnia pracę edytorowi, monterowi napisów i aktorom głosowym poprzez uwzględnianie w swojej pracy stylów, odbiorców, załogi, przerw, części empatycznych, mimiki, ruchu warg itp. Powinien być niezależnym twórcą synchronizacji tłumaczenia.

7.      Powinien posiadać świetne umiejętności interpersonalne i zachowywać cechy języka ludzi o różnym statusie, osobowości, zawodzie, wieku itp.

8.      Zaleca mu się przeczytanie biografii lub autobiografii scenarzysty, grających aktorów oraz prześledzenie recenzji i uwag krytycznych na temat danego filmu, słowników ogólnych, specjalistycznych oraz odpowiednich książek. To pozwala tłumaczowi rozwijać się i powinno przełożyć się na lepszą jakość tekstów. 

Rodzaj

 • „Rodzaj" zazwyczaj odnosi się do filmów, które mają podobieństwa w elementach narracyjnych, które je budują.
 • Zazwyczaj używa się trzech terminów dla opisania rodzajów narracji: sceneria, gatunek i format. Miejsce, gdzie nagrywany jest film, nazywane jest scenerią. Nastawienie emocjonalne wywołane przez film nazywane jest gatunkiem filmu. Możliwe jest, że film został nakręcony przy użyciu konkretnego sprzętu lub ma być prezentowany w określony sposób lub w określonym formacie. Grupa wiekowa odbiorców i rodzaj twórcy to dwie inne podkategorie.

Rodzaje: (dzięki Wikipedii)

Sceneria:

 • kryminał - umiejscawia swoich bohaterów w otoczeniu działalności kryminalnej;
 • czarny film - przedstawia główne postacie w mrocznej atmosferze i niejasnych okolicznościach;
 • historyczny - rozgrywa się w przeszłości;
 • science fiction - bohaterowie umiejscowieni w innej przestrzeni, często w przyszłości lub przestrzeni kosmicznej;
 • sportowy - wydarzenia i obiekty sportowe są miejscem akcji;
 • wojenny - pola bitew lub lokalizacje mające związek z czasem wojny;
 • western - okres kolonialny aż do nowoczesności w historii zachodnich stanów USA;
 • film drogi - seria ciekawych wydarzeń mających miejsce na lokalnych drogach;

Gatunek:

 • film akcji - zazwyczaj pokazuje walkę dobra ze złem przy użyciu przemocy i siły fizycznej;
 • przygodowy - zawiera w sobie niebezpieczeństwo, ryzyko lub/i przypadek, często z dużą dawką fantazji;
 • komedia - tworzona aby śmieszyć;
 • dramat - koncentruje się na zmianach bohatera;
 • fantastyka - spekulacja poza rzeczywistością (np. mit, legenda);
 • horror - jego celem jest wywoływanie wśród publiczności lęku;