Czytelnia / Tłumaczenia filmów

U

Ograniczenia przestrzenne i czasowe na rzecz widoczności i czytelności

Maksymalnie dwie linijki tekstu w jednej jednostce;

Maksymalnie 35 znaków w jednej linijce;

Średnia 70 znaków w dwulinijkowej jednostce pojawiającej się na około 6 sekund;

Wielkość napisu powinna średnio wynosić 1/12 wysokości całego obrazu;

Napisy powinny być zsynchronizowane z dialogami i znikać, kiedy aktorzy przestają mówić;

Powinna pojawiać się przerwa czasowa pomiędzy poszczególnymi napisami;

Napis nie powinien pozostawać na ekranie, kiedy widoczne są cięcie lub zmiana sceny;

Zalecane czcionki to Helvetica lub Arial;

Napisy powinny być w kolorze przytłumionej bieli (nie śnieżnobiałe), ponieważ zbyt rażący kolor męczy oczy widzów;

Trzykropka (...) używa się, kiedy zdanie nie jest skończone w pierwszym napisie i będzie kontynuowane w następnym;

Kursywa jest używana przy tłumaczeniu rozmów odbywających się poza kadrem, w radio, telewizji lub słyszanych z głośników, wewnętrznych przemyśleń, rozmów telefonicznych oraz narracji.

Napisy są zazwyczaj umieszczane na dole ekranu aby jak najmniej zakłócać obraz. Powinny być umieszczone w innym miejscu, kiedy tło nie pozwala na ich przeczytanie, lub ewentualnie powinny być wyświetlane na specjalnie wprowadzonym ciemnym tle, które będzie kontrastować z wyświetlanym tekstem. Można również polepszyć czytelność poprzez dobór innej czcionki. To powinno zwiększyć czytelność, ale jednocześnie nie może zakłócać odbioru obrazu;

Każdy napis powinien być spójną i logiczną strukturą syntaktyczną. Linijki powinny się kończyć w miejscach naturalnych przerw w budowie zdania (zwłaszcza w przypadku logicznych jednostek i sformułowań).

V

Dubbing a napisy

Dubbing: (Domestication)

  • drogi;
  • oryginalne dialogi zatracają się (Gisting - podkład);
  • bardziej czasochłonny;
  • udaje produkt rodzimy;
  • może być bardziej ugrzeczniony;
  • głosy aktorów mogą się powtarzać;
  • pasuje widzom z kiepską płynnością czytania;
  • szanuje formę oryginału;