Czytelnia / Tłumaczenia filmów

A

  • Czasami odpowiedniki w dwóch językach są podobne pod względem objętości, ilości sylab, rytmu, brzmienia, dźwięku i zasad akustycznych. Takie zjawiska ułatwiają ich domestyfikację.

Przykład:

fat and fit (chagh-o-chelleh)

odds and ends (xert-o-pert)

  • Pozytywny transferz języka wyjściowego jest inną cechą, która może przyczynić się do lepszej jakości tłumaczenia.

Przykład:

with heart and soul (ba joon-o-del)

  • Łączniki w dialogach są konieczne, ponieważ przekazują ukrytą dynamikę w strukturze, semantyce i semiotyce.

Przykład:

well; er; sort of; let me see; itc. (xob; oom; chize; bezar bebinam)

Słowa i wtrącenia dźwiękonaśladowcze, choć uniwersalne, zazwyczaj nie są identyczne w porównywanej parze językowej. Dlatego też należy poświęcić im dużo uwagi.

B

  • Ograniczenie czasowe zmusza tłumaczy do zmiany wyrażeń twierdzących na przeczące i odwrotnie. Ta praktyka pomaga lepiej dopasować sposób wyrażania do umiejętności odbiorców tłumaczonego tekstu poprzez dostosowywanie formy bez zmiany wyrażanej treści.

You haven't changed. (Xoob moondi. / Nie zmieniłeś się.)

You stay out of this. (To dexalat nakon. / Nie mieszaj się.)

C

  • Aby zachować barwność wypowiedzi, czasami dialogom nadaje się rys innej kultury. Pomiędzy kulturami występują różnice w tokach myślenia, które uwidaczniają się w językach. Innymi słowy, istnieje dwukierunkowa zależność pomiędzy językiem a myślą.

Przykład:

I need a perfume. (Ye atr mikhastam. / Potrzebowałem perfum.)

They are poles apart. (Oona zamin ta assemoon ba ham fargh daran. / Są różni jak ziemia i niebo.)

from tractor to ladies' hat (Az shir-e morgh ta joon-e adamizad / od kurzego mleka do męskiej duszy)