Czytelnia / Teoria tłumaczenia

W ten sposób można uniknąć używania ich w języku oryginału. Dobrym rozwiązaniem byłoby też, w pewnych przypadkach, zachowanie wersji oryginalnej w nawiasie, by w ten sposób ułatwić czytelnikowi zrozumienie.

Zachowanie tych terminów w języku źródłowym, spowodowałoby, że tekst byłby niezrozumiały dla laika.

Tłumacze amatorzy i studenci medycyny – to prawdopodobnie nie najlepsze połączenie. 

Bardzo ważne jest, by tłumacze amatorzy prosili o radę profesjonalistów, tak by uniknąć klasycznych pomyłek, a także by tekst był gruntownie sprawdzony. Ponadto, profesjonalni tłumacze, którzy nie mają doświadczenia medycznego powinni utrzymywać sieć kontaktów z lekarzami, zadawać im pytania i omawiać znaczenie terminów.

Z tej rady powinni skorzystać również tłumacze, którzy specjalizują się w przekładach medycznych, ponieważ medycyna jest tak rozległą dziedziną wiedzy, że nie można znać całego leksykonu.

Należy również dokonać poszukiwań w bibliografiach, by znaleźć terminy, które wystąpiły we wcześniejszych publikacjach, a także starać się dostosować do rozwiązań wybranych przez pierwszego tłumacza (jeżeli jest to wystarczająco rozsądne). Spójność tłumaczeń ułatwia zrozumienie tekstu, a także włączenie nowych słów do żargonu. Ta podstawowa zasada jest często pomijana przez tłumaczy amatorów.

Ponadto, jeśli wydawcy i firmy tłumaczeniowe dbają o jakość swoich usług, muszą płacić tłumaczom satysfakcjonujące ich stawki. Słabo płatna praca jest wykonywana w pośpiechu, co w konsekwencji obniża jakość ostatecznego rezultatu. Te środki pozwolą podnieść jakość przekładów tekstów medycznych, bez względu czy nowe terminy zostaną przetłumaczone, czy nie.