Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Dlatego w XXI wieku, gdy skuteczna komunikacja stała się centrum naszego życia zawodowego, wzrasta znaczenie lepszych dróg tłumaczenia. Z powodu globalizacji i utworzenia międzynarodowych korporacji pojawiły się nowe kryteria określające, co może być postrzegane jako właściwy przekład. Wprowadzenie neologizmów i zapożyczeń do przekładu artykułów z magazynów, czasopism naukowych może być traktowane jako nowoczesne „otwarte” podejście; jednak tłumacze muszą być niezwykle uważni, jeżeli chodzi o nadużywanie obcych zwrotów w literaturze pięknej. Należy pamiętać, do kogo skierowane jest tłumaczenie i jaki ma wywołać efekt komunikacyjny. Dyskusja na temat tego, jakie tłumaczenie można uznać za odpowiednie może zapoczątkować nowy etap rozwoju lingwistyki stosowanej i innych nauk lingwistycznych, które coraz intensywniej koncentrują się na osiągnięciu doskonałości komunikacyjnej w nowoczesnym świecie.

Literatura

1 Russell Bitting, Alexandra. Neologisms in International Development: Translating English Terms into Spanish, French, and Portuguese in The Translation Journal. http://accurapid.com/journal/11neolog.htm. © 1999.

2 Wiersema, Nico. Globalization and Translation in The Translation Journal. http://accurapid.com/journal/27liter.htm, © 2003.

3 Галь, Нора. Слово живое и мертвое. Москва, 2001, p. 91.

4 Fitzgerald F.S. Tender is the Night. Penguin Books, 1997, p. 65.

5 Raymont, Henry. John Updike Completes a Sequel to 'Rabbit, Run', 1971. http://www.nytimes.com/books/97/04/06/lifetimes/updike-r-rabbit.html

6 Updike, John. Rabbit Angstrom. The Four Novels. Everyman's Library, 1995, p. 257

7 Апдайк, Джон. Кролик, беги. Москва, 2001, p. 257

8 Updike, John. Rabbit Angstrom. The Four Novels. Everyman's Library, 1995, p. 261

9 Апдайк, Джон. Кролик, беги. Москва, 2001, p. 315

10 Updike, John. Rabbit Angstrom. The Four Novels. Everyman's Library, 1995, p. 129

11 Апдайк, Джон. Кролик, беги. Москва, 2001, p. 157

12 Updike, John. Rabbit Angstrom. The Four Novels. Everyman's Library, 1995, p. 280

13 Апдайк, Джон. Кролик вернулся. Москва, 2001, p. 21