Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Można to wyjaśnić poprzez fakt, że zapożyczenie wykazuje się „zwartością” semantyczną, podczas gdy odpowiednik rosyjski ma charakter opisowy – w niektórych przypadkach musi zostać użyte całe zdanie. Tak więc tłumacze zmagają się z dwoma rodzajami problemów, wyborem „popularnego” zapożyczenia lub zastosowaniem odpowiednika, który już istnieje w języku. Tłumacze „nowej generacji” wolą nie przekładać tzw. amerykanizmów i obcych nazw produktów spożywczych, gdyż są one znane ludziom wszystkich krajów i „tłumacz nie zawsze musi szukać właściwego terminu w języku docelowym, gdyby miało to zmniejszyć wiarygodność tekstu docelowego. Nazywa się to....przesadnym tłumaczeniem”. Przesadne tłumaczenie jest przekładem, w którym brakuje zwrotów i egzotyki języka źródłowego, tj. nie stosuje się terminów języka źródłowego w tekście języka docelowego w stopniu, który obecnie jest akceptowany”. 2. Ludzie wykształceni w latach 60., 50. i wcześniej gorąco wierzą, że należy unikać obcych odpowiedników, szczególnie gdy odpowiadający termin lub pojęcie występuje w języku: „Użycie obcego słowa powinno dopuszczać się w bardzo rzadkich przypadkach, jedynie gdy jest to absolutnie konieczne dla narracji postaci, rosyjski odpowiednik jest zawsze bardziej właściwy. Odnosi się to do gazet i czasopism i jest o wiele bardziej istotne w przypadku literatury pięknej”3.

Z pewnością pojawienie się nowych kryteriów odpowiedniego przekładu miało wpływ na tłumaczenie literatury pięknej. Z tego właśnie powodu ostatnio pojawiły się nowe przekłady powieści już wcześniej przetłumaczonych na język rosyjski. Najbardziej popularne są tłumaczenia powieści F.S. Fitzgeralda „Wielki Gatsby” i „Czuła jest noc”. Ogólną tendencją stało się częste użycie anglicyzmów w przekładzie, nawet gdy nie są one obecne w tekście oryginału:

"Now it has become a summer resort of notable and fashionable people; in 1925 it was almost deserted after its English clientele went north in April; only the cupolas of dozen old villas rotted like water lilies among the massed pines" (Teraz stało się letnim kurortem szlachetnych i modnych ludzi; w 1925 roku był prawie opuszczony, po tym jak angielscy klienci ruszyli na północ w kwietniu; jedynie wieżyczki dziesiątek starych will niszczały jak lilie wodne pomiędzy lasem sosen)4. Zwrot a summer resort of notable and fashionable people (letni kurort szlachetnych i modnych ludzi) w języku rosyjskim odpowiada zwrotowi „zbudowano wiele bungalowów” (Это сейчас тут понастроили много разных бунгало). Z oczywistych powodów, tłumacz używa obecnie „modnego” słowa „bungalow”, które nie jest obecne w oryginalnym tekście angielskim. Inne przykłady mogą zawierać następujące niespójności („fraternity”(braterstwo) zostało przetłumaczone na język rosyjski jako odpowiednik „korporacji studenckiej”; ”market umbrella”(parasol rynkowy) został przetłumaczony jako „olbrzymi namiot”). We wszystkich przypadkach mogłyby być użyte rosyjskie odpowiedniki (tak jak były użyte w poprzednich przekładach E.D. Kalashnikova).

W nowym przekładzie jest również wiele wyrazów potocznych i wyrażeń niepotrzebnie użytych:

"café"(kawa) zostało przetłumaczone jako „kafeshka”(zdrobniała forma słowa kawa);

"specious reasoning"(pokrętne rozumowanie) zostało przetłumaczone jako „tufta”(potoczne słowo oznaczające „brednie, pierdoły”);

"horse-trader"(handlarz końmi) jako torgash”(szyderczy synonim słowa ”handlarz”, mógłby zostać przetłumaczony jako „torgovets” lub jak w wersji Kalashnikova „barishnik”);


"world's bazaar"(światowy bazar) otrzymał odpowiednik “world market”(światowy rynek)(w przekładzie Kalashnikova „life’s fair”(targi życia)-„ jarmarka zhizni”).