Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Rys. 7: Weź udział w ATV safari z Tahko Safarit.

 

Zaawansowane wyszukiwanie z wykorzystaniem słowa kontekstu.

Chociaż procesy myślowe przedstawione powyżej to jedynie wyobrażenie, są one oparte na rozmowach oraz reakcjach grup studentów na strategie wyszukiwania, które zastosowali. Jeśli byłyby odtworzone w bardziej wiarygodny sposób (np. zostały zebrane za pomocą metody głośnego myślenia), okazałyby się bez wątpienia mniej poukładane, z częstszymi frustrującymi, bezproduktywnymi wyszukiwaniami wraz z pojawiającymi się sporadycznie dopuszczalnymi przekleństwami.

WordSmith Tools ma także opcję zaawansowanego wyszukiwania (Advanced Search), która ułatwia konkordancję za pomocą kontekstowo właściwych słów szukanych. Funkcja ta działa podobnie do operatorów bliskości używanych przez wyszukiwarki – można zawęzić szukanie konkordancji przez zdefiniowanie słowa lub słów kontekstu, które muszą być obecne (lub nieobecne) w określonej liczbie szukanych terminów. Początkowo funkcja ta powodowała „zawieszanie się” programu, ale usunięcie błędu sprawiło, że gama zawiłych strategii wyszukiwania dostępnych użytkownikom konkordancera WordSmith stała się jeszcze obszerniejsza. Z niecierpliwością oczekuję na to, jak moi studenci wykorzystają tę funkcję podczas nadchodzącego roku akademickiego.

Bibliografia

  • Bowker, Lynne / Jennifer Pearson (2002). Working with Specialized Language: a practical guide to using corpora. London: Routledge. 
  • Scott, Mike (2004). Oxford WordSmith Tools wyd. 4, Oxford University Press.
  • Varantola, Krista (2002). "Disposable corpora as intelligent tools in translation", w: Tagnin, S. E. O. (Org.). Cadernos de Tradução: Corpora e Tradução. Florianópolis: NUT, 2002, t. 1, nr 9, str. 171-189. Do wglądu pod adresem: http://www.cadernos.ufsc.br/online/9/krista.htm
  • Varantola, Krista (2003). "Translators and Disposable Corpora", w Federico Zanettin, Silvia Bernardini oraz Dominic Stewart (wyd.) Corpora in Translator Education.  Manchester: St Jerome, str. 55-70.
  • Wilkinson, Michael (2005). "Using a Specialized Corpus to Improve Translation Quality", w Translation Journal, t. 9, Nr 3. Do wglądu pod adresem: http://accurapid.com/journal/33corpus.htm

 

Podziękowania
Dziękuję Mike’owi Scottowi oraz Wydawnictwu Oxford University Press za pozwolenie na użycie zdjęć ekranu z Wordsmith Tools oraz Mikko Oinonen z Tahko Safarit Oy (http://www.tahkosafarit.fi/tahkosafarit/main.php ) za pozwolenie na użycie fotografii na rys. 7.