Czytelnia / Teoria tłumaczenia


Trafny wybór. Wiele wierszy zawierających self-guided (bez przewodnika) zostało przeciwstawione słowu guided (z przewodnikiem). Jest także kilka wyników dla unguided (bez przewodnika). Także wiersz z independent, więc wydaje się, że to także jest możliwość, jednak nie pojawia się tak często jak pozostałe alternatywy. Pojawił się też jeden wynik dla frazy individual trips (wycieczki indywidualne).
 
Może przeprowadzę osobne wyszukiwanie dla self-guided / unguided.
(patrz rys. 4)

 

Rys. 4: Zredagowany wykaz konkordancji, wygenerowany dla szukanego słowa selfguided/self-guided/self guided/unguided, ułożony alfabetycznie od lewej do prawej

 

W porządku, 56 wyszukań – ale tylko 5 to dla unguided i wszystkie pochodzą  z tekstów kanadyjskich. Self-guided jest czasem pisane rozdzielnie, a czasem razem, jednak w 40 przypadkach z łącznikiem. Jest wiele wyników dla self-guided tour (wycieczka bez przewodnika) oraz self-guided tours (wycieczki bez przewodnika). Może posłużę się tym w moim tłumaczeniu.