Czytelnia / Teoria tłumaczenia


Może powinienem spróbować także wyszukać słowa independently (niezależnie).
 
(patrz rys. 2)
 
Tak, to wydaje się też możliwe. Oczekiwałem jednak, że otrzymam więcej trafień dla tych zapytań.
Niektóre wiersze zawierają frazę without an escort (bez osoby towarzyszącej) – zastanawiam się, czy powinienem zwrócić na to wyrażenie uwagę... with an escort? (z osobą towarzyszącą) escorted? (z osobą towarzyszącą) unescorted? (bez osoby towarzyszącej). Może sprawdzę je później.

 

Rys. 2: Zredagowany wykaz konkordancji, wygenerowany dla szukanego słowa independently

 


Słowo omatoiminen jest w tekście źródłowym używane jako alternatywne dla opastettu (= guided = z przewodnikiem). Może korpus by mi pomógł. Spróbuję przeprowadzić wyszukanie dla słowa guided and / guided or ( z przewodnikiem oraz / z przewodnikiem lub) w celu sprawdzenia, w jakich kontekstach używa się danych fraz.
(patrz rys. 3)

Rys. 3: Zredagowany wykaz konkordancji, wygenerowany dla szukanego słowa guided and/guided or, ułożony alfabetycznie od lewej do prawej