Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Kwestie leksykograficzne w tworzeniu dwujęzycznego leksykonu online dla studentów chińskiego pochodzenia

Problem tłumaczenia


Christopher Greaves

Han Yang

tłum. Magdalena Janik

Źródło: www.accurapid.com

1.Wprowadzenie

Niniejszy artykuł zajmuje się niektórymi praktycznymi aspektami tłumaczenia, z którymi autorzy zetknęli się w procesie wprowadzania dwujęzycznego leksykonu online, obecnie w trakcie opracowywania jako część zintegrowanego multimedialnego programu do nauki języków obcych – Wirtualne Centrum Językowe (the Virtual Language Centre – VLC http://vlc.polyu.edu.hk ). Określa niektóre z trudności w tłumaczeniu pewnych swoistych dla danej kultury elementów na język chiński oraz zwraca uwagę na wybrane błędy w dwujęzycznych słownikach angielsko-chińskich. Ponadto niniejszy artykuł przedstawia przykłady modyfikacji zastosowane w dwujęzycznym leksykonie online VLC,jak również dalsze kwestie dotyczące tłumaczenia innych grup wyrazów, np. terminów z dziedziny biznesu i bankowości.

2.Wirtualne Centrum Językowe Hongkongu (VLC) i dwujęzyczny leksykon online

Wirtualne Centrum Językowe Hongkongu (VLC) jest zintegrowaną platformą naukową umieszczoną na serwerze dedykowanym. Na jednej platformie łączy metody komputerowego wspomagania nauki języków obcych (CALL), nauki sterowanej danymi (DDL) oraz lingwistyki korpusowej, słowników elektronicznych i projektów multimedialnych. W ten sposób powstało centrum kompleksowej nauki oferujące łatwy dostęp i pełny wybór pomocy naukowych.

Pomysł stworzenia angielsko-chińskiego dwujęzycznego leksykonu Wirtualnego Centrum Językowego powstał pod wpływem efektywności łączenia słowników elektronicznych z innymi metodami komputerowego wspomagania nauki języków obcych na lekcjach. Dwujęzyczny leksykon VLC jest, tak jak inne rodzaje słowników elektronicznych online, skutecznym narzędziem nauki języków obcych. Jest on prosty i zdecydowanie szybszy w obsłudze niż kartkowanie opasłych, ciężkich tomów drobnego druku, co jest typowe dla klasycznych słowników. Listy słownictwa z tekstów ćwiczących umiejętność czytania uczących się są połączone bezpośrednio z leksykonem dwujęzycznym. Studenci mogą po prostu kliknąć na element leksykalny, a wyszukiwanie w leksykonie od razu wyświetli jego chiński odpowiednik wraz z definicją, kategorią gramatyczną, przykładami użycia, innymi powiązanymi wyrazami i ich wymową.

Główne motywy wprowadzenia dwujęzycznego leksykonu online Wirtualnego Centrum Językowego są związane z tym, że większość jednojęzycznych słowników online jest przeznaczona dla rodzimych użytkowników języka angielskiego lub osób ze stosunkowo wysokim poziomem znajomości tego języka. Ponieważ te słowniki nie są adresowane do naszych uczniów w Hongkongu, nie zawsze są odpowiednie. Na przykład zawierają zazwyczaj skomplikowane objaśnienia, które są zbyt trudne do zrozumienia przez naszych studentów. W rzeczywistości wyjaśnienia zawarte w słownikach jednojęzycznych są często napisane przy użyciu wyrazów trudniejszych niż element wyjaśniany.