Czytelnia / Teoria tłumaczenia

W ZDANIACH TRZEBA POWTARZAĆ RZECZOWNIK, A NIE ZASTĘPOWAĆ GO ZAIMKIEM.

Nie należy pisać: The button expands into a window when you click it. [Kiedy kliknie się przycisk, ‘zamieni się’ on w okno.]

Trzeba pisać: The button expands into a window when you click the button. [Kiedy kliknie się przycisk, przycisk ‘zamieni się’ w okno.]

Po wdrożeniu zasad ukrywających niedoskonałości systemów tłumaczenia maszynowego opartych na regułach, rośnie jakość tekstu tworzonego przez te systemy. Wyniki ostatniego badania przeprowadzonego przeze mnie na kursie zaawansowanego tłumaczenia wspomaganego komputerowo, który prowadzę w Monterey Institute of International Studies, pokazały, że produktywność studentów wzrosła o 50%, jeśli chodzi o redakcję tekstu pisanego przy użyciu języka kontrolowanego i przetłumaczonego maszynowo, w porównaniu do edytowania prostego tekstu tłumaczonego maszynowo, który był tworzony bez korzystania z języka kontrolowanego; oba teksty takiej samej długości i stopniu trudności. Wyniki uzyskano używając wyłącznie darmowego oprogramowania i usług.

ZOBACZ PROCES TŁUMACZENIA MASZYNOWEGO Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA KONTROLOWANEGO

Odwiedź stronę www.muegge.cc , która została stworzona, aby pomóc w procesie tłumaczenia maszynowego i cały tekst został napisany przy użyciu CLOUT, Controlled Language Optimized for Machine Translation [Język kontrolowany zoptymalizowany dla tłumaczenia maszynowego], żeby przekonać się, że język kontrolowany ułatwia tłumaczenie maszynowe.

Na stronie głównej kliknij na wybraną kombinację językową z językiem angielskim jako docelowym, to jest, niemiecki > angielski lub francuski > angielski i zobacz jak darmowy system tłumaczenia maszynowego Google zamieni w czasie rzeczywistym tę stronę na zrozumiałą wirtualną wersję angielską. To jest tylko przykład, jak autorski język kontrolowany oraz tłumaczenie maszynowe mogą zmienić procesy globalizacji.

(UWAGI KOŃCOWE)

 1 Zbiór reguł CLOUT™ został stworzony przez Uwe Muegge w celu pomocy autorom w napisaniu tekstów z przeznaczeniem do tłumaczenia maszynowego. Skrót CLOUT oznacza Controlled Language Optimized for Uniform Translation [Język kontrolowany zoptymalizowany dla tłumaczenia maszynowego].

2 O’Brien, S. (2003). "Controlling Controlled English: An Analysis of Several Controlled Language Rule Sets", EAMT/CLAW 2003, Dublin, Wyd. Dublin City University.

3 Firma Caterpillar zaczęła stosować Caterpillar Fundamental English na początku lat 70.

4 Funktionsdesign® [functional design], stworzony przez profesorów Roberta Schäflein-Armbrustera and Jürgena Muthiga, jest doskonałym przykładem autorskiego zbioru zasad opartego na podejściu funkcjonalnym.

5 Muegge, Uwe (2006): "Fully automatic high quality machine translation of restricted text: A case study", w "Translating and the computer 28. Proceedings of the twenty-eighth international conference on translating and the computer, 16-17 November 2006, London", Londyn: Wyd. Aslib.