Czytelnia / Teoria tłumaczenia

 

 

Istota nauczania spójności tłumaczenia na poziomie tekstu

 

Porównanie wyników testu przed rozpoczęciem nauczania i po jego zakończeniu.

 

Aiwei Shi

 

tłum. Angelika Tołysz

Źródło: www.accurapid.com/journal/


Artykuł ten dotyczy istoty nauczania spójności tłumaczenia na poziomie tekstu. Dla zilustrowania omawianego tematu, przytoczone zostały wyniki testów pewnej grupy studentów w okresie roku akademickiego przed nauczaniem spójności i po jego zakończeniu.

Słowami kluczowymi artykułu będą spójność, tendencja centralna oraz odchylenie standardowe.

I. Znaczenie wiedzy o spójności tekstu

Każdy język charakteryzuje się własną strukturą, która odzwierciedla związek osób i zdarzeń. Jeśli tłumaczenie ma być zrozumiałe dla czytelnika, struktury te nie mogą być pominięte (Callow, 1974:30). Pojęcie spójności (...) od zawsze było istotnym elementem analizy dyskursu czy lingwistyki tekstu w zastosowaniu w tłumaczeniach (Newmark, 1987:295).

II. Pojęcie spójności tekstu

Spójnością tekstu nazywamy sieć leksykalnych, gramatycznych oraz innych związków, które łączą rozmaite części tekstu.

Spójnością tekstu nazywamy sieć leksykalnych, gramatycznych oraz innych związków, które łączą rozmaite części tekstu. Te powiązania porządkują oraz w pewnym stopniu tworzą tekst poprzez zaangażowanie czytelnika w interpretację słów i wyrażeń, znajdujących się w sąsiednich zdaniach i akapitach. Spójność jest powierzchniowym związkiem, łączącym wyrazy i wyrażenia, które widzimy i słyszymy. Według Halliday i Hasan do pięciu podstawowych pojęć związanych ze spójnością należy referencja, substytucja, elipsa, koniunkcja oraz kohezja leksykalna.

III. Teza

Jak powszechnie wiadomo, języki chiński i angielski należą do dwóch różnych rodzin językowych, naturalny jest więc fakt, że ich tłumaczenie może stanowić wyzwanie, a niekiedy i problem, zwłaszcza dla tłumaczy początkujących, jak np. moi studenci. Dlatego też nacisk na spójność i jej nauczanie może przyczynić się do zwiększenia świadomości wagi tego czynnika w tłumaczeniach między językiem chińskim a angielskim.

IV. Opis eksperymentu

1. Uczestnicy
Uczestnikami eksperymentu byli studenci trzeciego roku Xinzhou College, ja zaś zostałem wyznaczony do poprowadzenia tam zajęć dotyczących teorii i praktyki tłumaczenia.