Czytelnia / Teoria tłumaczenia

6 Wiele powszechnie dostępnych słowników, w tym słownik Houghton Mifflin American Heritage Dictionary of the English Language, proponuje ten skrót. Jak mogliśmy zaobserwować w pierwszych dwóch przykładach, wyrażenia „tłumacz ustny" i „tłumacz pisemny" miały ten sam odpowiednik, z wyjątkiem języka sumeryjskiego. Na podstawie Blacka i Meissnera oraz von Sodena dowiadujemy się, że kolejne słowo „sapiru" oznaczało „tłumacza-przepisywacza tekstów."

7 Kramer, 149.

8 Bickterton, 1-135.

9 Plutarch, 18-19 (tłumaczenie: Bernadotte Perrin).

10 Stowarzyszenie Badaczy Pochodzenia Języka opublikowało cztery tomy wymienione w bibliografii (pod Wind i von Raffler), referaty z konferencji dostępne są na ich stronie internetowej. Ostatnio zostało zastąpione organizacją EVOLANG, która ma podobne cele.

11 Guy, prywatna korespondencja i fragment THES (Edukacja Wyższa -Times).

12 Gross, 1993a, 9-10 oraz 1993b, 254-255 .

13 Welty i Baptista, 234-38, o dialektyce ptasich śpiewów. Standardowy tekst naukowy na temat ornitologii.

Bibliografia:

Bickterton, D., 1981, Roots of Language, Ann Arbor: Karoma.

Black, J., George, A., Postgate, N. 1999, A Concise Dictionary of Akkadian.,Wiesbaden: Harrassowitz.

Gross, A.,1993a, MT and Language: Conflicting Technologies? Ariadne's Endless Thread, Sci-Tech Translation Journal, październik: 8-10, 16. Poughkeepsie, Nowy Jork: Stwowarzyszenie Tłumaczy Amerykańskich.

-1993b, Selected Elements from a Theory of Fractal Linguistics, In Scientific and Technical Translation, ATA Scholarly Monograph Series, tom VI, Wright, S.E., i Wright, L. (red.), 225-263. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Guy, J., 1973, A grammar of the northern dialect of Sakao, a Melanesian language of Espiritu Santo (New Hebrides), Canberra: Australian National University.

Guy, J., 2000, It Was the Larynx, Guv. (omówienie The Origins of Complex Language, Andrew Carstairs-McCarthy) Times Higher Education Supplement, Luty 11: 29.

Hyde, L., 1998, Trickster Makes this World, Nowy Jork: Farrar, Straus, & Giroux.

Kramer, S., 1963, The Sumerians: Their History, Culture, and Character,Chicago: University of Chicago.

Lewis, C., 1918, An Elementary Latin Dictionary, Nowy Jork: American Book Company.

Liddell, H.G. and Scott, R. 1961/1843, A Greek-English Lexicon, Oxford: Clarendon; 1964/1989. An Intermediate Greek-English Lexicon. Oxford: Clarendon.