Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Oczywiście w tym jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł dotyczących badań nad greką są też inne odpowiedniki tego słowa. Oto kilka z możliwych ekwiwalentów zaproponowanych przez autorów:

hermeneus:

tłumacz

dragoman

tłumacz sądowy

pośrednik matrymonialny

pośrednik

broker/ pośrednik

posłaniec

Ponadto Liddell i Scott proponują następujące czasowniki:

hermeneuo:

ustnie tłumaczyć języki obce

tłumaczyć pisemnie

wyjaśniać

objaśniać/ tłumaczyć

wyrażać słowami

wyrażać

opisywać

pisać o (czymś)1

Przede wszystkim należałoby zastanowić się, dlaczego, oprócz „tłumaczenia pisemnego" i „tłumaczenia ustnego", wymieniono tak wiele odpowiedników zarówno formy rzeczownikowej, jak i czasownikowej.

Słowo „tłumaczyć" ma współcześnie dwa główne znaczenia: tłumaczenie przemówienia zagranicznego ambasadora, ale również (wy)tłumaczenie znaczenia trendu, znaku czy zmiany w zachowaniu przyjaciela.

Jednak wiele znaczeń formy rzeczownikowej zaproponowanych przez Liddella i Scotta jak na przykład: „ pośrednik", „broker/ pośrednik" czy „pośrednik matrymonialny" na pierwszy rzut oka zdają się mieć szersze znaczenie.

Jak przekonamy się później, słowo dragoman ma swoje implikacje, a nawet historię. Ukazanie sposobu, w jaki te poboczne (przynajmniej na pierwszy rzut oka) odpowiedniki łączą się z „głównym" znaczeniem słowa hermeneus umożliwia przyjrzenie się prehistorii.

Ponadto jest jeszcze jedna ważna kwestia dotycząca użycia tego słowa w grece, a nieobecnego w przypadku angielskiego słowa „tłumacz ustny" (interpreter).