Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Dys- oznacza trudności, uszkodzenia lub nawet chorobę, podobnie jak w dysleksji. Chron- pochodzi od chronos, czyli czas, podobnie jak w słowie chroniczny lub chronometr.Cząstka -opia oznacza „patrzeć na obraz", jak w przypadku krótkowzroczności, trudność w percepcji czasu.

To właśnie dlatego sporządziłem ten wykres - aby pomóc ominąć ten problem w postrzeganiu czasu.

PODPIS DO ILUSTRACJI pochodzi z tekstu poniżej:

Istnieje dobry powód, aby przypuszczać, że rozwój miał miejsce w raczej dłuższym, a nie krótszym czasie.