Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Czy prelegent stojący przed wami jest po prostu obłąkanym megalomanem? Czy ostatecznie przekroczył wszystkie szanowane granice? Czy jest w stanie przedstawić wiarygodne dowody na którekolwiek ze swych twierdzeń?

Jest to wystarczająco dziwne, ale mogę nie tylko przedstawić odpowiednią ilość wiarygodnych dowodów na każde postawione przeze mnie stwierdzenie, lecz także dopuszczę się tego czynu.

Mam więc nadzieję, że wybaczycie mi ten trochę niekonwencjonalny wstęp. Od tego momentu będę przestrzegał wszystkich przyjętych reguł dotyczących naukowej prezentacji oraz przedstawię wszelkie referencje, a także pozostałe źródła do każdej hipotezy o której będę mówił.

Tak, to będzie zdecydowanie bardziej konwencjonalne podejście - ale to nie znaczy, że będzie nudno.

Chciałbym, żebyśmy udali się we wspólną wspaniałą podróż, którą rozpoczniemy zupełnie prozaiczną analizą niektórych starożytnych słów takich jak „tłumacz pisemny" oraz „tłumacz  ustny". A także szczególnym słowem ze starożytnej greki hermêneus, które odnosi się zarówno do tłumacza pisemnego, jak i ustnego.

Ale wstrzymajmy się chwilę - poza wspomnianymi już tłumaczeniami istnieje także wiele innych możliwych wersji przekładu. Są to:

[SLAJD 1]

hermêneus

Tłumacz ustny, w szczególności wyrażeń obcego języka
dragoman
tłumacz przysięgły
swat
pośrednik
agent, portier

czasownik hermêneuo

tłumaczyć z języka obcego,
przekładać
wyjaśniać, objaśniać, wyrażać słowami
wyrazić, opisywać, pisać o czymś

Dlaczego istnieje aż tyle możliwych definicji?

Wszystkie słowa pochodzą ze standardowego źródła leksykograficznego starożytnej greki, leksykonu Liddella Scotta. I to właśnie w tym leksykonie odnajdujemy jeden istotny fakt, który nigdy wcześniej nie został wspomniany, że oba słowa bezpośrednio pochodzą od imienia boga Hermesa.

Innymi słowy, podczas odmiany czasownika tłumaczyć w języku greckim, hermêneuo, hermêneueis, hermêneuei, nie można uniknąć powiedzenia czegoś w stylu „ja hermesuję, ty hermesujesz, on/ona hermesuje", lub też w wersji bardziej slangowej:

Jestem jak Hermes
Jesteś jak Hermes
On lub ona jest jak Hermes...