Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Logiczna odpowiedź sama się nasuwa.

W momencie, w którym powstał język.

I w tym momencie znajdujemy się u progu procesu powstawania języka, który stał się istotną kwestią samą w sobie, ale także będzie rozpatrzony bardziej szczegółowo w niniejszej pracy prezentującej nowatorskie, ale równocześnie logiczne podejście całkowicie zgodne z teorią ewolucji Darwina w omawianym temacie.

Podsumowanie:

Przypadek Hermesa jako boga tłumaczy jest zrozumiały i interesujący. Chociaż grupa europejskich tłumaczy optowała za wyborem na patrona św. Hieronima to istnieją pewne znaczące przyczyny, dla których to bóg, a nie święty powinien zostać opiekunem tłumaczy, z całym poważaniem dla autora przekładu Wulgaty.

Przede wszystkim Azjaci i inni mieszkańcy krajów pozaeuropejskich są bardziej skłonni uznać starożytne greckie tradycje niż chrześcijańskie (tak jak się to stało z igrzyskami olimpijskimi), odkąd podobni bogowie podróżujących są czczeni w Japonii, Chinach a nawet w kulturze Majów.

Ponadto  okoliczności dotyczące „świętości" Hermesa mogą wyznaczyć nowe, zaskakujące wejrzenie w historię przekładu i rozszerzyć zakres translatoryki jako całości.

Hermes był bogiem tłumaczenia, bystrości, podstępnej improwizacji, a przekład w formie pisemnej był kolejnym etapem rozwoju.

Kilka współczesnych szkół translatoryki ma swoje korzenie w starożytnej Grecji, ale Grecy, jak zauważamy podążając za Platonem mają dwa autorytety w kwestii języka: gramatyków i tłumaczy.

Podczas gdy gramatycy zajmują się zasadami języka oraz czasem wątpliwymi twierdzeniami o uniwersalności w strukturze danego języka, tłumacze   nieodzownie posługują się co najmniej dwoma językami oraz często niedoskonałą korelacją między nimi.

Ponadto, jak zostanie wyjaśnione, historia Hermesa może umożliwić nieoczekiwane spojrzenie na prehistorię tłumaczenia - obszar zwyczajowo postrzegany jako   wykraczający poza nasze badania - oraz może pomóc w rozwikłaniu zagadki genezy języka.

Należy dodać, że Hermes był oczywiście boskim posłańcem nadzorującym handel i podróżowanie (obie dziedziny związane są z tłumaczeniem) oraz opiekuńczym bogiem rzemiosła artystycznego, wliczając w to magiczne i matrymonialne wiązanie w pary.\\

Prawdopodobnie możemy wybaczyć mu, że jest również bogiem złodziei i oszustów, odkąd ta funkcja może w pewien naturalny sposób wynikać z jego innych cech.

Treść pracy:

Hermes - bóg tłumaczy

Geneza języka i prehistoria procesu tłumaczenia