Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Moim szóstym doświadczeniem związanym z tym tematem jest praca traktująca o prehistorii translacji: „Hermes, God of Translators and Interpreters" [„Hermes - bóg tłumaczy" - przyp. tłum.], zaprezentowana na konferencji translatorskiej zorganizowanej w 2000 r. na uniwersytecie w Nowym Jorku, a także, dzięki Państwa uprzejmości, na konferencji w ramach pierwszych targów Jornadas w tym samym roku.

Zatem, jak już powiedziałem, zajmować się teraz będziemy niezwykle obszernym tematem, a to, co Państwu zaprezentuję, jest tylko krótkim, raczej subiektywnym przeglądem.

(Wszystkie dokumenty wymienione w dwóch powyższych akapitach można znaleźć, klikająctutaj.)

Zanim zacznę na dobre, pokaże Państwu cytat podsumowujący wszystko to, co chcę dziś Państwu przekazać, cytat, który powinien wzbudzić w nas wszystkich dumę: [SLAJD]

„Wszelka nauka pochodzi od translacji" - Giordano Bruno (zacytowane przez Johna Floria w 1603 r.) (Notatka 2.)

Ta sentencja tłumaczy wszystko. John Florio żył w tym samym czasie, co William Szekspir i stworzył pierwszy słownik włosko-angielski zawierający wszystkie określenia na wyraz „cudzołóstwo" w obu językach. Jego tłumaczenie „Dekameronu" Boccaccia na elżbietański angielski dostępne jest w Internecie.

Dzisiejszy wykład zatytułowałem „Główne daty i wydarzenia w historii translacji" i chciałbym trzymać się porządku chronologicznego dat i wydarzeń wymienionych w streszczeniu przynajmniej dla ośmiu czy dziewięciu pierwszych przykładów.

Potem jednak pozwolę sobie część opuścić i już nie trzymać się chronologii, jako że chciałbym Państwu opowiedzieć o możliwie największej ilości faktów, aby mogli Państwo dostrzec, jakie podobieństwa występują między nimi na przełomie wieków.

Chciałbym też Państwu unaocznić, jak często historia się powtarzała, jak podobne opinie na temat translacji powtarzały się w poszczególnych erach i kulturach.

To właśnie jest celem mojej pracy „Recurrent Ideas about Translation" [„Powtarzające się idee na temat translacji" - przyp. tłum.], więc przez chwilę skupmy się na niej.

Nie chcę się teraz wdawać w szczegóły, bo o nich później, ale chcę zaznaczyć moje przekonanie, że w ciągu tych wszystkich wieków ciągle pojawiało się tylko około ośmiu opinii na temat translacji i wszystkie one są zawarte w tej pracy. To jest raczej proste stwierdzenie i prowadzi mnie ono do następnego slajdu. [SLAJD]

[SLAJD]