Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Francuskojęzyczny/niderlandzkojęzyczny mogłyby być synonimami wyrazów: nieskuteczny/skuteczny, mętny/przejrzysty, bierny/dynamiczny, zubożały/bogaty.

Cechy charakteru przypisane jednocześnie „francuskojęzycznym osobom" lub „Walończykom" przez flamandzkich polityków i część publicznej opinii flamandzkiej sugerują zasadniczą deprecjację wyobrażonej lingwistycznej osobliwości innych ludzi.

Zasadniczo większe rozbieżności w tożsamości kulturowej przypisuje się niewątpliwie różnicy językowej.

Te rozbieżne kulturowe tożsamości są dygresyjnym produktem spornego komunalnego mechanizmu prawomocności, który ma na celu wieczny i nieunikniony proces defederalizacji.

Twierdzi się, iż „tego procesu nie można zatrzymać". Jak dotąd nadal istnieją wylęgarnie oporności, ale rozłam b