Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Mimo iż nazwa ta oficjalnie funkcjonuje do dziś, od jakiegoś czasu bardziej zwięzła nazwa -  Muzeum Afryki- pojawia się na plakatach, ulotkach czy w internecie.

(Jak na ironię, wraz z dekolonizacją Konga dostęp do muzeum w celu skolonizowania i zbadania całego kontynentu afrykańskiego, będącego poza granicami terytorialnymi, wydaje się łatwiejszy).

Z ulotek i katalogów dowiadujemy się ponadto, że pragnienie poznawcze naukowców związanych z Muzeum Afryka, nie ogranicza się jedynie do tego kontynentu.

Są także aktywni w Azji i Ameryce Południowej. I rzeczywiście, wkrótce będzie to Muzeum Świata lub Wszechświata, o jakim marzy wielu ludzi.

Ale nawet Muzeum Świata musi mieć gdzieś swoją siedzibę, w jakimś mieście lub państwie. Lokalizacja ta będzie bez wątpienia odzwierciedlać sposób, w jaki Muzeum postrzega i przedstawia Świat. Możemy nazwać to odzwierciedlenie muzealną glolokalizacja (globalną lokalizacją).

Ostatnimi czasy jednakże pojawiły się wątpliwości, co do lokalizacji Muzeum Afryki. Znajduje się ono w Belgii, tak jak chciało tego wielu ludzi, czy może, wręcz przeciwnie, znajduje się ono... we Flandrii?

Obecnie, trzydzieści lat po „flamandzkim Leuven" nasuwa się pytanie, czy nie przyszedł czas na „flamandzki Tervuren".

Rzeczywiście „Tervuren" jest często wymienianym hasłem w związku z siedzibą Musée Royal de l'Afrique Centrale.

Królewskie Muzeum Afryki Centralnej w Tervuren jest jedną z dziesięciu federalnych instytucji naukowych, koordynowanych i kontrolowanych przez Federalne Służby Belgijskiego Urzędu Naukowego, Technicznego i Kultury.[35]

„Tervuren" to jedyna federalna instytucja naukowa, która nie znajduje się w dwujęzycznym regionie stołecznym Brukseli.[36]

Federalne Służby Belgijskiego Urzędu Naukowego, Technicznego i Kultury odpowiadają także za koordynację i nadzór federalnych instytutów kulturalnych.

Jest ich jeszcze tylko trzy: Théâtre Royal de la Monnaie, Palais des Beaux-Arts i Narodowa Orkiestra Belgii, wszystkie znajdują się w Brukseli.

Dodatkowo, poza tymi głównymi instytutami, istnieje kilka kulturalnych towarzystw, które „pozostały federalne".

Są to konkretne organizacje związane z Palais des Beaux Arts, spośród których Królewskie Archiwum Filmowe, Société Philharmonique de Bruxelles i Société Philharmonique de Bruxelles są najbardziej znane.

Tak jak pozostałe towarzystwa i organizacje, federalne bądź nie, te także realizują program kulturalny, którego główna lokalizacja to Palais des Beaux Arts.

Towarzystwa te są częściowo dofinansowywane przez rząd federalny. Muzea federalne są uważane nie za kulturalne, lecz za naukowe instytucje. Jednakże na poziomie wspólnot muzea znajdują się często w zakresie władzy ministrów kultury.