Czytelnia / Teoria tłumaczenia

Czy naprawdę potrzebujemy standardów w dziedzinie tłumaczeń?

Porównanie amerykańskich i europejskich norm dotyczących usług tłumaczeniowych

Gérard de Angéli

tłum. Anna Kuzdra

Źródło:

 

Przedmowa

Stwierdzenia i opinie zawarte w niniejszym artykule odzwierciedlają tylko moje własne poglądy na omawiany temat. W żadnym wypadku nie przedstawiają one oficjalnych stanowisk czy doktryn w tej kwestii jakichkolwiek organów oficjalnych lub organizacji. Co więcej, ponoszę odpowiedzialność za każdy błąd, nieścisłość, przeoczenie czy błędną ocenę, jakie mogą pojawić się w niniejszym artykule.

Wstęp

W lipcu 2006 roku, organizacja ASTM International (pierwotnie znana jako Amerykańskie Stowarzyszenie Badań i Materiałów) wydała dokument o nazwie the Standard Guide for Quality Assurance in Translation (Wykaz Norm dla Zapewnienia Jakości Usług Tłumaczeniowych) (1). W tym samym czasie, stowarzyszenie CEN (Europejski Komitet Normalizacyjny, składający się z jednostek normalizacyjnych z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej) opublikowało dokument o nazwie „Norma europejska EN 15038:2006 – Usługi tłumaczeniowe – wymagania dotyczące świadczenia usług” (lipiec 2006) (2).

Do chwili obecnej (grudzień 2007), zaledwie pięć krajów oficjalnie ogłosiło tę normę jako część krajowego wykazu obowiązujących norm, a mianowicie Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia i Austria.

Celem niniejszego artykułu jest omówienie norm zastosowanych w dziedzinie tłumaczeń, zdefiniowanie celu i treści standardów tłumaczeniowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach należących do Unii Europejskiej, analiza obecnych trendów w tej dziedzinie i poruszenie kwestii dotyczących zastosowania norm (ocena, zgodność, atestowanie) ze strony technicznej, praktycznej, jak i z punktu widzenia marketingu.

Czytelników zachęcam do komentarzy, zadawania pytań i poruszania stosownych kwestii na TJ's blog.

O czym mówimy?

Będziemy zajmować się kwestią standardów (w dziedzinie tłumaczenia), więc przyjrzyjmy się dokładnie, co znaczy słowo “standard”.

Język potoczny

W języku potocznym angielskie słowo „standard,” pełniące funkcję rzeczownika, może mieć następujące znaczenia (Słownik Oxford):