Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

4.3 Nieoczekiwane odkrycia

Tacy badacze, jak Bernardini (2000, 2001) i Varantola (2003) zwrócili uwagę na to, że korpusy pozwalają na okrywanie nieprzewidywalnej, przypadkowej wiedzy: użytkownik może zauważyć i wykorzystać nieznane zastosowania w korpusie oraz zmienić główny temat tak, aby się z nim zapoznać. Bowker i Pearson (2002, strona 200-202) pokazują, jak pomysłowe techniki wyszukiwania, przykładowo konkordancja słów kluczowych zależnych od kontekstu, może zwiększyć prawdopodobieństwo „przypadkowego” znalezienia właściwej informacji.

Jak przedstawiono wcześniej, wyszukiwanie w korpusie turystycznym słowa trails doprowadziło do nieoczekiwanego odkrycia przymiotnika groomed. Rysunek 6 dostarcza kolejnych przykładów konkordancji typu KWIC, wcześniej nieznanej tłumaczowi informacji, podczas przeglądania wyświetlacza KWIC. Informacje te mogą być istotne w aktualnych zadaniach lub też przydać się w przyszłych zleceniach. Rzędy 1,2 i 14 zawierają referencje do słowa dog musher i dog mushing i mogą dawać podstawę do dalszych rozważań, rzędy 6, 17 i 21 odnoszą się do ice fishing, podczas gdy rząd 14 zachęca turystów do fish through a hole in the ice - dwa możliwe tłumaczenia dla fińskiego słowa pilkkiminen; w rzędach 10 i 11 wymienione są dla ATV Tours, rzędy 18 i 24 aurora viewing, rząd 21 snowshoeing oraz rząd 22 illuminating skating loop, z których wszystkie mogą prowadzić do dalszego badania przez przeglądanie w pełnym kontekście lub przez szukanie nowych schematów. Na przykład wyszukiwanie dla ATV szybko wyjawi, że jest to szeroko używany skrót dla All Terrain Vehicle - możliwy przekład dla mönkijä, słowa fińskiego, które może być trudne do przetłumaczenia przy użyciu tradycyjnych źródeł.

4.4 Zbitki językowe

Gavioli i Zanetti (1997) zwracają uwagę na to, że korpus jest ciągłym źródłem dodatkowego materiału do analizy i uważają, że największą korzyścią jego wykorzystywania jest to, że może dostarczać wielowyrazowych zbitek, których studenci będą używać w celu tworzenia bardziej naturalnych tekstów w języku docelowym. Według Gavioli i Zanettiego, osiągnięcie takiej naturalności jest najprawdopodobniej największą korzyścią użycia korpusu do tłumaczenia, szczególnie podczas sporządzania przekładu na język obcy, gdy dużo trudniej taką naturalność osiągnąć.

Turystyczne broszury fińskie często zawierają wzmianki o ruska-aika, okresie jesiennym, kiedy liście zmieniają kolor, dzięki czemu tworzą zapierające dech w piersiach krajobrazy. Tłumacz może zdecydować, że koncept ruska zawiera ukrytą informację, która powinna być wyrażona w czytelniejszy sposób dla adresatów zagranicznych, tak więc pewnego rodzaju opis jest niezbędny. Rysunek 7 przedstawia niektóre z haseł konkordancji wytworzone dla słowa autumn. Słowa i zdania mogłyby być z niego skopiowane i włączone do opisu tłumacza.

 

Ryc.7. Przykład konkordancji dla słowa autumn wygenerowanej przez program Wordsmith Tools