Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Rysunek 4: Piętnaście najczęściej występujących kolokacji po lewej stronie słowa trails

Rysunek 5: Piętnaście najczęściej występujących 3-wyrazowych zbitek zawierających słowo trails