Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Podczas szukania kolokatów, korpus często doprowadza do nieoczekiwanych odkryć. Na przykład, kiedy próbujemy znaleźć ekwiwalenty słowa hoidettu lub kunnostettu, odnosząc się do cross-country ski trails, tradycyjne źródła sugerują na przykład conditioned, maintained, restored i reconditioned jako możliwe tłumaczenia. Jednakże z ponad 1000 kolumn konkordancji dla słowa trails, żaden z powyższych przymiotników nie pojawia się zaraz po lewej stronie szukanego słowa, podczas gdy mamy ponad 40 przykładów występowania przymiotnika groomed. Rodzimi użytkownicy języka, szczególnie Amerykanie, będą prawdopodobnie zaznajomieni z tym terminem. Jednak większość początkujących tłumaczy lub nawet profesjonalnych z niedużym doświadczeniem z tego typu tekstami nie będzie go znała. Nowa konkordancja ze słowem groomed jako szukanym tworzy 128 trafień oraz dostarcza dowodów dla: groomed bicycle and walking trails, groomed classic and skating trails, groomed cross-country ski trails, groomed fairways, groomed off-road trails, groomed runs, groomem slopes i groomed wilderness trails, jak to przedstawiono na rysunku 3.

 

Ryc.3. Przykład konkordancji dla słowa groomed wygenerowanej przez program Wordsmith Tools

Jednak nawet doświadczony użytkownik konkordancji może „nie zauważyć” więcej niż 40 przykładów słowa groomed podczas przewijania ponad 1000 trafień dla słowa trails. Dlatego też kiedy szukane słowo tworzy dużą liczbę konkordancji, studenci powinni zwrócić szczególną uwagę na wykaz kolokacji i zbitek wyrazowych. Na przykład rysunek 4 przedstawia słowa, które występują najczęściej w zasięgu pięciu słów z lewej strony od trails, podczas gdy rysunek 5 przedstawia najbardziej powszechne 3-wyrazowe zbitki zawierające słowo trails. Każdy z tych wykazów pomaga podkreślić częste współwystępowanie groomed i trails.