Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tabela 8: Wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące różnych stylów TE i ich mobilnego charakteru

 

Zgadzam się

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

6.Określanie różnych stylów TE

12

92.30%

1

7.07%

0

0%

7.Niezgodność TE w różnych rodzajach tekstów

12

92.30%

1

7.07%

0

0%

8. Niepełne style TE

13

100%

0

0%

0

0%

9.Mobilny charakter TE

13

100%

0

0%

0

0%

10. Rola strategii retorycznych przy tworzeniu stylów TE

13

100%

0

0%

0

0%

Według tabeli 8. 100% studentów odpowiedziało pozytywnie na pytania 8., 9. i 10. Również odpowiedzi na pytania 6. i 7. były w przeważającym stopniu twierdzące, osiągając 92,3%

Tabela 9: Wyniki odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu afektywnego i kognitywnego

 

Zgadzam się

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

Odp.

Odsetek

11. Mniejszy nacisk na zrozumienie konceptu TE za pomocą edycji tekstu

13

100%

0

0%

0

0%

12. Mniejsze obawy w przypadku braku ingerencji wykładowcy

5

37.61%

7

53.89%

1

7.07%

13. Przyswajanie TE w toku przemyśleń

11

84.61%

2

15.38%

0

0%

14. Łatwe do zrozumienia dzięki sygnałom wizualnym wierszy dopasowywania

10

70.76%

3

23.07%

0

0%

15. Mniej denerwujące i uciążliwe w procesie edytowania dzięki efektom wizualnym

9

69.15%

4

30.76%

0

0%

Według tabeli 9. w przypadku odpowiedzi studentów na pytanie 11. otrzymano największy, natomiast na pytanie 12 najmniejszy odsetek odpowiedzi pozytywnych. W Tabeli 10. przedstawiono średni wynik wszystkich odpowiedzi