Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tabela 5: Proporcje czterech stylów TE w trzech typach tekstów.

 


Tekst typu informacyjnego

Tekst typu operacyjnego

Tekst typu operacyjnego

Silna TE

34%

7%

27%

Umiarkowana TE

66%

27%

40%

Słaba TE

0%

26%

27%

Bardzo słaba TE

0%

40%

6%

Według powyższej tabeli każdy typ tekstu prezentuje więcej niż jeden styl TE, a style różnią się w poszczególnych rodzajach tekstów. Dodatkowo okazało się, że chiński tekst źródłowy reklamy hotelu opisywał atuty, aby wpłynąć na odbiorców. Jednakże w przekładzie w języku angielskim, prawdopodobnie z powodu ograniczonej kompetencji lingwistycznej tłumacza lub w celu dostosowania tekstu, zostały usunięte niektóre informacje tekstu oryginalnego i złagodzone metaforyczne opisy. Skutkiem tego w reklamie hotelu występuje większy odsetek bardzo słabej ekwiwalencji niż w pozostałych dwóch typach tekstów.

Równocześnie, stwierdzono, że proporcje czterech stylów TE przeszły zmianę przy porównaniu różnych fragmentów zaczerpniętych z tego samego typu tekstu. Na przykład dwa teksty typu operacyjnego wykazują różne wzory czterech typów stylów TE. Dzieje się tak, gdyż jedna reklama może być oparta na faktach, inna odwołuje się do uczuć, stosując elementy retoryczne lub strategie semiotyczne. Wobec zmienionych strategii opisu użytych dla tego samego typu tekstu, należy zmodyfikować rozmieszczenie czterech stylów TE w danym typie tekstu. Aby uzasadnić cechę mobilną, należałoby użyć dla porównania różnych fragmentów i urywków tego samego typu tekstu.

W kolejnym przykładzie zaczerpnięto 15 zdań z innego tekstu typu informacyjnego, „Podręcznik użytkownika filtru powietrza” oraz z innego tekstu typu operacyjnego, „ Strona internetowa Asus”. Zacytowano również kolejnych 15 zdań z powieści „Władca pierścieni”, tekstu typu ekspresywnego. Tabela 6. pokazuje statystykę rozmieszczenia czterech stylów TE w tych trzech typach tekstów.

Tabela 6: Proporcje czterech stylów TE w trzech typach tekstów.

 

Tekst typu informacyjnego

Tekst typu operacyjnego

Tekst typu ekspresywnego

Silna TE

40%

67%

27%

Umiarkowana TE

60%

13%

13%

Słaba TE

0%

7%

60%

Bardzo słaba TE

0%

13%

6%