Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tabela 10: Statystyka ogólnych odpowiedzi studentów

Odpowiedzi

Pytania

Zgadzam się

Nie mam zdania

Nie zgadzam się

Q1~Q15

82.05%

11.17%

6.78%

Według Tabeli 10. znaczący odsetek studentów 82,05% uznał narzędzie Trados WinAlign za pomoc w uczeniu konceptu TE.

5.2.Wyniki pytań otwartych ankiety

Ankieta zawierała dwa pytania typu otwartego. Pisemne odpowiedzi zostały przeniesione na matryce w kategoriach doświadczeń w procesie uczenia się i oczekiwań wobec nowoczesnej pedagogiki nauczania. Tabela 11. podsumowuje pozytywne odpowiedzi studentów.

Tabela 11: Wyniki pisemnych odpowiedzi studentów na pytania otwarte

Odpowiedzi i odsetek

Doświadczenia w procesie przyswajania wiedzy w nauczaniu przy udziale Trados WinAlign

Oczekiwania dotyczące nauczania za pomocą Trados WinAlign

1 Odp./7.07%

Nauczanie przy udziale Trados WinAlign jest bardziej praktyczne niż wykłady lub czytanie podręcznika dotyczącego konceptu TE

Wykładowca powinien kontynuować używanie Trados WinAlign jako pomocy w nauczaniu konceptu TE

 

4 Odp./30.76%

Nauczanie konceptu TE przy udziale Trados WinAlign jest przyjemne

 

Nauczanie przy użyciu technologii zaspokaja potrzeby rynkowe w świecie nowoczesnej techniki

 

4 Odp./30.76%

Nauczanie z Trados WinAlign pomaga studentom szybciej zrozumieć koncept TE dzięki bezpośredniej praktyce

Nauczanie przy użyciu technologii pomaga studentom w poznaniu lingwistycznych różnic pomiędzy SL i TL w procesie ich dopasowywania

1 Odp./7.07%

Dzięki Trados WinAlign nauczanie konceptu TE przebiega w jasny i solidny sposób

 

Wykładowca może użyć narzędzia Trados WinAlign przy nauczaniu innych teorii przekładu

3 Odp./23.07%

Nauczanie przy udziale Trados WinAlign jest skutecznym sposobem na zrozumienie teorii TE

 

Nauczanie wspierane technologicznie pomaga studentom zrozumieć koncept TE i uświadomić sobie zmieniające się normy TE dzięki wielokrotnej praktyce

W Tabeli 11. pokazano, że wszyscy studenci pozytywnie wyrażali się o użyciu Trados WinAlign przy nauczaniu konceptu TE. Potwierdzili pedagogiczną skuteczność zastosowania technologii do nauki teorii translacji na zajęciach z przekładu.