Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Podkreślenie na czerwono błędów w pisowni w programie Across

Sprawdzanie gramatyki

Prawie wszystko, co zostało powiedziane na temat sprawdzania pisowni, dotyczy również sprawdzania gramatyki, poza tym, że nie jest ono dostępne poza środowiskiem programu Word!

Wiem, że niektórzy NAPRAWDĘ nie przywiązują wagi do sprawdzania gramatyki, ale znów inni używają tej funkcji i lubią ją. Nie ma powodu, dla którego ta funkcja nie miałaby być dostępna w narzędziach CAT poprzez link do programu Word albo innego narzędzia zewnętrznego.

Sprawdzanie gramatyki w programie Word

AutoText i AutoKorekta

AutoText (możliwość rozszerzenia znaku przy pomocy skrótu klawiaturowego) i AutoKorekta (funkcja automatycznie poprawiająca literówki i inne formy skrócone) są częścią większości narzędzi do edycji tekstu i powinny być również częścią każdego narzędzia CAT.

Zwykle w narzędziach CAT dostępna jest jedna z tych funkcji, ale rzadko obydwie. Możliwe powinno być również zaimportowanie list danego języka z innych narzędzi.

Déjà Vu jest jedynym programem oferującym AutoText i AutoKorektę i importującym zapisy z MS Word

Śledzenie zmian

Jest to istotne, a przy tym jasne i oczywiste, że funkcja ta powinna być dostępna we wszystkich narzędziach CAT. Jednak obecnie żadne z narzędzi nie udostępnia jej poza środowiskiem programu Word.

Istnieją możliwości obejścia tego problemu (niektóre narzędzia śledzą, czy użytkownik edytował fragment, podczas gdy inne oferują narzędzia zewnętrzne do porównywania), ale eleganckie, zintegrowane rozwiązanie powinno być częścią każdego środowiska do edycji tekstu dla każdego z narzędzi.

Wymaga tego specyfika pracy, ponieważ proces tłumaczenia zwykle oznacza również edycję i korektę, w czasie których dokumenty są przesyłane w tę i z powrotem pomiędzy tłumaczami, edytorami i korektorami.

Mimo, że posługuje się on innym procesem niż Word, program Lingotek również zbiera informacje na temat różnych etapów pracy i pozwala na porównywanie ich później w dowolnej kombinacji (mimo jego wyeksportowanego formatu XLIFF).

Porównywanie plików w zewnętrznej aplikacji ApSIC Comparator

Komentarze

Komentarze stały się na szczęście dość powszechną funkcją w narzędziach CAT, a te, które jeszcze jej nie oferują, powinny zdecydowanie zacząć.

Możliwość dodawania komentarzy w czasie pracy, kiedy mamy wątpliwości, jako tłumacz czy edytor, jest bardzo przydatna (albo gdy chcemy wyrazić nasze uznanie dla dobrze wykonanej pracy kolegi...).