Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ KOMPUTERA (CAT)

University of Leeds, źródło: www.leeds.ac.uk

tłum. Arkadiusz Derlatka

1.Czym jest CAT?

Tłumaczenie z pomocą komputera (CAT) nosi wiele nazw, z których wszystkie znaczą mniej więcej to samo. Między innymi: tłumaczenie wspomagane przez komputer (Computer Aided Translation), tłumaczenie z pomocą maszyny (Machine Assisted Translation), tłumaczenie wspomagane przez maszynę (Machine Aided Translation), wspomagane przez maszynę ludzkie tłumaczenie (Machine Assisted Human Translation), ludzkie tłumaczenie z pomocą maszyny (Machine Assisted Human Translation). CAT nie powinno być mylone z maszynowym tłumaczeniem (Machine Translation), które może zostać wykonane bez udziału człowieka, co zostało omówione w poprzednim wykładzie.

Użycie CAT można określić jako „strategia tłumaczeniowa w której tłumacze używają programów komputerowych w celu wykonania części procesu tłumaczenia”. Narzędzia CAT stanowią dopełnienie umiejętności zawodowych tłumacza, pomagając w uniknięciu niepotrzebnych powtórzeń i zachowaniu spójności. Dlatego uczestniczą w procesie tłumaczenia i poprawiają jakość tłumaczeń

2. Narzędzia CAT

Aplikacje niespecjalistyczne

Oczywiście wiele niespecjalistycznych aplikacji znajduje miejsce w komputerze tłumacza.

Jak już wcześniej wspomniano możne zaliczyć do nich:

· edytory tekstów (posiadające wielojęzykowe funkcje takie jak kodowanie znaków, czcionki do zaznaczenia wymaganych znaków czy wykrywanie błędów w pisowni i gramatyce);

· odwołanie do źródeł (takich jak słowniki, tezaurusy i encyklopedie);

· oprogramowanie do optycznej identyfikacji znaków (OCR) służące przeglądaniu i „czytaniu” tekstu źródłowego;

· aplikacje internetowe takie jak e-mail i wyszukiwarki sieciowe.

Aplikacje specjalistyczne

Istnieje również rosnąca liczba narzędzi powiązanych z CAT. Programy te mogą wspomagać proces tłumaczenia w dowolnym etapie i w różnych aspektach.

Kierowanie procesem

Pod względem kierowania projektem tłumaczeniowym, pakiety CAT różnorodność narzędzi, pośród których można wymienić:

· zarządzanie plikami i posługiwanie się ułatwieniami (np. przechowywanie wszystkich plików w jednym miejscu w relacji do innych plików, takich jak baza danych terminologii);

· rozkład toku pracy i ułatwienia w trasowaniu, które mogą stanowić ogromną pomoc w sytuacji gdy kilku tłumaczy pracuje nad jednym projektem (lub nawet nad tą sama parą języków);

· statystyczne funkcje identyfikacji liczby słów (lub znaków), które mają zostać przetłumaczone i rozmiaru zbieżności z przetłumaczonym już materiałem. Te statystyczne funkcje są często używane do kalkulacji kosztów i opłaty za tłumaczenie.