Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Korzystanie z systemu MT

Tłumacz często może zamienić źle napisany tekst w coś, co można czytać z przyjemnością. System komputerowy tego nie potrafi. Jakość tłumaczenia komputerowego zależy w dużej mierze od jakości oryginału. Przestrzeganie podstawowych zasad dobrej komunikacji technicznej jest całkiem dobrym sposobem na zapewnienie sobie sukcesu przy korzystaniu z MT. Używanie języka kontrolowanego także przyczynia się do lepszego efektu tłumaczenia, ponieważ ograniczenie słownictwa, stylu pisania, formatu, interpunkcji i składni sprzyjają systemowi w wykonaniu dokładnego przekładu

Podsumowanie i wnioski

Tłumaczenie komputerowe może znacznie skrócić czas pracy i pozwala zaoszczędzić pieniądze. Może ono być idealnym partnerem, pod warunkiem że wybrany system jest właściwy i korzysta się z niego prawidłowo.

Praktyczne zastosowanie

Jeśli technologia działa prawidłowo, uzyskane zostaną bezpośrednie przykłady tłumaczenia komputerowego. Jeśli technologia działa niewłaściwie, wcześniej przygotowane przykłady zostaną zbadane.

BIBLIOGRAFIA

(1) Freivalds, John, “The Technology of Translation” in

Management Review, New York, Jul/Aug 1999.

(2) Computer Aided Translation (CAT): Selecting the

Right CAT Tool, Language Partners International,

Inc., Evanston, IL, 1998.

(3) Hutchins, W. J., Machine Translation: Past,

Present, Future, Halsted Press, New York, 1986.

(4) Desau, Ralph B., “Machine Translation Evaluation

Criteria”, in Proceedings of a Workshop Sponsored

by the National Science Foundation, San Diego,

CA, November 1992.

(5) Somers, Harold L., “The Current State of Machine

Translation,” in Machine Translation Summit IV

Proceedings, San Diego, CA, 1997.

Carol Luttrell

Senior Technical Writer and Instructional Designer

DuPont Company

121 Continental Drive, Suite 207

Newark, DE 19713, USA

302-636-7886

Carol Luttrell otrzymała godność "Senior Member" Towarzystwa Komunikacji Technicznej (Society for Technical Communication, STC). Pracuje w DuPont. Uzyskała tytuł licencjata i magistra w zakresie literatury angielskiej. Obecnie jest dyrektorem Grupy Specjalnego Zainteresowania Międzynarodowej Komunikacji Technicznej Towarzystwa STC oraz członkiem Stowarzyszenia Tłumaczy Amerykańskich.