Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tłumaczenie a zarządzanie projektem

prof. Celia Rico Pérez

tłum. Agnieszka Brożek

Źródło: accurapid.com

Wstęp

Zwykle środowisko pracy tłumacza kojarzone jest z osobą pracującą w samotności, wśród sterty słowników, papieru i wszelkiego rodzaju dokumentacji. Oczywiście nie jest to do końca zgodne z prawdą, ale z pewnością takie pojęcie krąży wśród niepracujących w tym zawodzie osób. Tłumaczenie uznaje się za usługę dopiero po przejściu do ostatniej fazy, w której zostaną ukończone wszystkie pozostałe aspekty rozwoju produktu. Natomiast za wykonanie tłumaczenia uznaje się nie tylko efekt końcowy, ale i uaktualnienie podręcznika lub podręcznik sam w sobie, list do klienta, bestseller wprowadzany na nowy rynek, umowę regulującą normy prawne między dwiema stronami lub dokumenty marketingowe międzynarodowej spółki.

Od pewnego czasu można zaobserwować zmianę objawiającą się przekształcaniem profesji tłumacza z działalności usługowej na produkcyjną (przemysłową), czyli działalność gospodarczą związaną z wytwarzaniem specyficznego produktu, nadzorującą złożone procesy, rozwijającą zsynchronizowane towary oraz opierającą się na pracy w zespole, z naciskiem na dostępne materiały (korpus) oraz technikę informacyjną. W tym znaczeniu przemysł tłumaczeniowy wskazuje umiejętności, które tłumacz powinien wykorzystywać podczas wykonywania przekładu na większą skalę, w krótszym czasie dostarczania i przy surowszych wymaganiach klientów oraz podczas pracy w międzynarodowych zespołach. Tłumacz powinien jak najlepiej rozwinąć specjalistyczne umiejętności menadżera projektu, informatyka, specjalisty DTP, znawcy terminologii, językoznawcy, recenzenta, specjalisty od lokalizacji oprogramowania i fachowego autora.

Przy tak złożonej strukturze oraz czynnikach współdziałających w procesie tłumaczenia, zarządzanie projektem wydaje się elementem kluczowym, łączącym fach, potrzebę oraz profesjonalizm. Zespoły tłumaczy zajmują się danymi, klientami, celami, technikami zarządzaniem projektami, ludźmi oraz pomocami, natomiast do zadań menadżerów projektów należy planowanie, dystrubucja zleceń, monitorowanie oraz szybkie i precyzyjne kontrolowanie ogromnej ilości danych ułatwiających proces rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji (Burke,1).

Artykuł jest próbą wprowadzenia do analizy czerpania korzyści z tłumaczenia, wykorzystywania we właściwy sposób technik zarządzania projektami oraz kontrolowania jakości procesu. Na początku wprowadzę kilka istotnych pojęć z tej dziedziny oraz pokażę aktualne stosowanie procedur w przemyśle tłumaczeniowym.