Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Interesujący jest fakt, że tłumaczenie maszynowe patentów ma sens jedynie wtedy, jeżeli zdania są względnie krótkie, a główna myśl tekstu na tyle prosta, że można ją odgadnąć nawet w przypadku błędów w tłumaczeniu maszynowym.

Na przykład paragraf (0010) w następujący sposób wyjaśnia, czym jest hiperłącze (0010 - TM (tłumaczenie maszynowe): Mówiąc dokładnie, hiperłącze jest to spotkanie tekstu (dokumentu przetworzonego elektronicznie) połączonego (odnoszącego się do). Jest to także podstawowe pojęcie związane z oprogramowaniem multimedialnym, które umożliwia przejście do każdego tekstu powiązanego hierarchicznie i pluralistycznie dzięki strukturze linków, dokonywane w arbitralnej kolejności. Dlatego też informacja (jako hiperłącze) w formie struktury linków, inna niż oferowana użytkownikowi informacja wzrokowa, jest zawarta w dokumencie tego hiperłącza. Jednak, jeżeli dokument hiperłącza staje się dokumentem z papieru, ponieważ informacja w tym hiperłączu będzie utracona, wówczas dokument w papierowej formie przestaje już być dokumentem hiperłącza.

Teraz zobaczmy, jak tłumacz (szczerze Wam oddany) przetłumaczyłby ten sam paragraf. (0010 - HT (tłumaczenie wykonane przez człowieka): Mówiąc dokładnie, hiperłącze to podstawowe pojęcie w oprogramowaniu multimedialnym dotyczące organizacji tekstu (dokumentów przetworzonych elektronicznie) za pomocą linków (połączeń) dołączonych do tych dokumentów. Taka organizacja umożliwia powiązanie ze sobą w dowolnej kolejności jakichkolwiek tekstów za pomocą struktury linków, które mogą być dołączone zgodnie z hierarchią na wielu poziomach. Dlatego też dokumenty zawierające hiperłącze oprócz informacji wizualnej posiadają również informacje w formie struktury linków (tzn. informacje w formie hiperłącza). Nawiasem mówiąc, informacje w hiperłączu będą utracone w momencie, kiedy dokument zawierający hiperłącze będzie w formie papierowej, wówczas taki dokument nie będzie już dokumentem z hiperłączem.

Właściwie wszystkie informacje zawarte w tekście przetłumaczonym przez człowieka znajdują się w wyżej wymienionym tłumaczeniu wykonanym przez maszynę. W swoim przekładzie wykorzystałem nawet termin użyty w tłumaczeniu maszynowym (kaisoteki = hierarchiczny), ponieważ zapomniałem angielskiego znaczenia tego słowa. Gdybym pracował sam, na pewno musiałbym sprawdzić to słówko w słowniku.

Pamiętam, że trafiłem na nie  ok. dwa lata temu w innym dokumencie patentowym dotyczącym przekładów maszynowych, który wówczas tłumaczyłem dla kancelarii prawa patentowego. Jednak wtedy mój czasem szwankujący umysł i ulotna pamięć nie skojarzyły japońskiego słowa "kaisoteki" z jego angielskim znaczeniem “hierarchiczny”. Komputery, z drugiej strony, pamiętają wszystko, pod warunkiem, że oprogramowanie i sprzęt działają poprawnie.

Od momentu wprowadzenia informacji do pamięci krzemowego tłumacza, pozostaje ona tam na zawsze. Kiedy japoński programista wprowadza do pamięci tłumacza JPO informację, że słowo "barikyappu" jest skrótem używanym przez japońskich inżynierów i oznacza “kondensator zmienny”, a zwrot "henkei korupitsukei hasshin kairo" to "zmienny oscylator w układzie Colpittsa" , to maszyna nigdy tego nie zapomni, w odróżnieniu od tłumacza człowieka.

Znaczenie – ostatnia przeszkoda dla tłumaczeń maszynowych- nigdy nie zostanie pokonana

Oczywiście, problemem jest fakt, że maszyny tłumacząc tekst, nie są w stanie rozpoznać jakiejkolwiek informacji, która nie zostałaby uprzednio wprowadzona do ich pamięci przez programistę. Każde tłumaczenie to tak naprawdę interpretacja oryginalnego tekstu, który musi zostać przełożony na inny język. W większości przekładów, z wyjątkiem tłumaczeń prostych zdań pomiędzy bardzo podobnymi językami, niektóre rzeczy zostają pominięte, a inne dodane w języku docelowym.