Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Jeżeli roboty byłyby w stanie odczytać znaczenie, stałyby się wówczas niebezpieczne dla ludzi, gdyż mogłyby dojść do wniosku, że nie potrzebują powoli myślących i leniwych istot ludzkich. Koncepcja ta po raz pierwszy pojawiła się w latach 30. ostatniego stulecia w sztuce p.t."R.U.R" czeskiego pisarza Karla Capeka, który po raz pierwszy wprowadził słowo “robot” do języka angielskiego (od czeskiego słowa “robota” oznaczającego “ciężką pracę”).

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące tłumaczeń maszynowych najnowszych japońskich patentów znajdują się na stronie JPO

Muszę jednak przyznać, że strona Japońskiego Biura Patentów (Japanese Patent Office- JPO) oferująca darmowe tłumaczenia online najnowszych japońskich patentów, całkiem dobrze radzi sobie z oddawaniem właściwego znaczenia oryginalnych japońskich zdań. By się o tym przekonać, wystarczy kliknąć na poniższy link: http://www19.ipdl.inpit.go.jp/PA1/cgi-bin/PA1INIT?1175358331875, wpisać termin techniczny w okno wyszukiwania, kiedy mamy włączoną opcję TEXT SEARCH (wyszukiwanie tekstu) lub numer najnowszych Japońskich Wniosków Patentowych w przypadku opcji NUMBER SEARCH (wyszukiwanie numerów), a wyświetli się nam lista odpowiednich patentów.

Następnie należy kliknąć na opcję DETAILS, by poznać szczegółowe tłumaczenia maszynowe poszczególnych najnowszych patentów. Można też wejść na moją stronę www.PatentTranslators.com i kliknąć na link JPO (English Instructions) znajdujący się na głównej stronie mojej witryny. Jednym z podstawowych problemów ze stroną JPO jest fakt, że w większości przypadków w wyniku wyszukiwania terminów technicznych pojawia się zbyt wiele opcji, co uniemożliwia wyświetlenie się konkretnego patentu.

Można rozwiązać ten problem, korzystając ze strony Europejskiego Biura Patentów (the European Patent Office- EPO) http://ep.espacenet.com. Lub też udać się na moją stronę, następnie kliknąć link FIND FOREIGN PATENTS (EPO) (znajdź zagraniczne patenty- EPO). Strona EPO wyświetli pierwszych 500 patentów w kilku językach, w tym po japońsku, bez względu na liczbę wyników wyszukiwania, co z punktu widzenia tłumacza jest dużo bardziej użyteczne.

Kiedy znajdziemy już odpowiedni numer japońskiego wniosku patentowego na stronie EPO, wówczas możemy wrócić na witrynę JPO, by go przetłumaczyć. Można tego dokonać jedynie w przypadku wniosków patentowych liczących maksymalnie ok. sześciu lat.

Nie wiedziałem, że firma Ricoh Sp. z o.o. posiada patent na „Wspieranie Edukacji”

Jednym z patentów, który wyświetlił się w wyniku wyszukiwania wyrażenia  „System tłumaczeń japońskich patentów” był  JP 10-283364, WSPOMAGAJĄCY TŁUMACZENIA SYSTEM ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI W DOKUMENTACH  I TAKI SAM SYSTEM DOTYCZĄCY ZARZĄDZANIA INFORMACJAMI O PATENTACH ORAZ WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, wypełniony przez firmę Ricoh Sp. z o.o. 4 sierpnia 1997. (Teraz już wiemy, że Ricoh Sp. z o.o. ma patent na „wspieranie edukacji” a myślałem, że posiadali go Bill i Melinda Gates).

Ten patent, podobnie jak wiele innych, oparty jest na jednej prostej idei połączenia zdrowego rozsądku i technologii polegającej na powiązaniu dokumentów za pomocą hiperłącza, dzięki czemu są łatwiej dostępne oraz na połączeniu tego ułatwionego dostępu z tłumaczeniami maszynowymi. Oczywiście, nie jest to nic odkrywczego.