Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Narzędzie Wordfast jest właściwie zbiorem makr (szablonem), kompatybilnych z każdą wersją Microsoft Word. Do standardowego okna Microsoft Word dodawanych jest 13 specjalnych przycisków Wordfast. Program ten posiada typowe dla narzędzia pamięci tłumaczeniowej funkcje: dzieli tekst na segmenty, tworzy/ korzysta z pamięci tłumaczeniowej i glosariuszy, znajduje dokładne/ przybliżone tłumaczenia wyrażeń, dokonuje wstępnego tłumaczenia poprzez wykorzystanie zasobów pamięci tłumaczeniowej,wyszukuje, w jakim kontekście używa się danego słowa (konkordancja), eksportuje/ importuje glosariusze i pamięci tłumaczeniowe.

Dodatkowe narzędzie (szablon) – Walign pomaga stworzyć pamięć tłumaczeniową na podstawie przetłumaczonych już tekstów. Poniższy rysunek pokazuje, jak wygląda segmentacja tekstu i w jaki sposób Wordfast korzysta z pamięci tłumaczeniowej (zielone tło oznacza, że program znalazł w swojej pamięci tłumaczeniowej dokładne tłumaczenie danego fragmentu).

Rys 1. (zdjęcie ekranu z plikiem w programie Word z wykorzystaniem Wordfast)


Pobrałem Wordfast ze strony http://champollion.net(strona Yves Champollion, developera Wordfast) w ciągu kilku sekund. To jest duża zaleta dla wielu tłumaczy niezależnych, posiadających połączenie z internetem poprzez linię telefoniczną (wystarczy porównać wielkości narzędzi Wordfast - 300 Kb; Déjà Vu – 7 Mb; Trados WB Freelance – 12 MB). Zainstalowałem program bardzo szybko – czyli skopiowałem plik wordfast.dot do folderu Szablon Microsoft Word, a po kilku godzinach opanowałem wszystkie funkcje tego narzędzia. (Porównajcie 18-stronicową instrukcję obsługi Wordfast z instrukcjami Déjà Vu i Trados – każda ponad 200 stron).

Na koniec jeszcze jedna zaleta – Yves Champollion udostępnia to narzędzie za darmo dla 75 % światowych, łącznie z Rosją, użytkowników niekomercyjnych, oraz za 200 dolarów dla użytkowników Wspólnoty Europejskiej, z NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu) i Brytyjskiej Wspólnoty Narodów (Trados kosztuje 700, a Déjà Vu - 850 dolarów).