Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Poniżej przedstawiam jeden z wielu przykładów tłumaczenia maszynowego krótkiego fragmentu japońskiego patentu. Przekład pochodzi z internetowego serwisu oferującego między innymi tego typu tłumaczenia:

„Liczą 1 wskazuje sytuacja, kiedy metaliczny płyta jest używany dla maski. Po to, żeby kształt robić według wzorca „ z przekazaniem marki” w metaliczny okrywają metalem 4, metaliczny płyta musi być ukształtowany z *photoetching* albo podobny proces, włączający znak w wzorcu, i łączą 11 musi być ukształtowany zapobiegać częściowemu oderwanie wzorca od metaliczny okrywają metalem 4. Wynik jest co markowanie istoty koniecznie nie będzie kształtować dokładną markę „który może być używany dla markowania, ale raczej, marka będzie ukształtowany z *deficient* rozdzielać (część) zawierający most rozdzielają 11. Który jest dlatego że część mostu normalnie jest pozostawiana w wzorcu, chociaż ten nie tylko tworzy widoczną rozrywkę, ale to także może powodować błąd uznania marki.”

Jeśli nie wiesz, o czym jest powyższy tekst, to poniżej przedstawiam, w jaki sposób niedoskonały tłumacz przetłumaczyłby ten sam akapit:

„(1) Rysunek 1 przedstawia sytuację, gdy do stworzenia maski używamy metalicznej płytki. W celu uformowania wzoru „a” z odpowiadającą mu maską „A ”w metalowym odlewie numer 4, odlew musi być wyprodukowany w procesie rytowania światłem lub podobnym, zawierające nacięcia we wzorze, a most 11 musi być skonstruowany tak, aby nie dopuścić do odczepiania się części z metalicznej płytki numer 4. W wyniku tego, substancja znacząca może nie uformować dokładnie znaku litery „A”, który może być użyty do znaczenia, ale znak ten będzie raczej utworzony z niesprawnej części zawierającej most 11. Może to wynikać z faktu, że część ta jest zwykle zostawiana we wzorze, mimo że może to spowodować zniekształcenia wzrokowe czy też błędne rozpoznanie marki."

Obraz jest warty tysiąca słów

Nawet ten przekład, wykonany przez doświadczonego tłumacza, który przetłumaczył tysiące podobnych patentów z języka japońskiego i z innych języków, może nie być w pełni jasny, jeśli czytelnik nie zobaczy załączonego Rysunku 1 i nie zrozumie, jak są użyte znaki w procesie produkcyjnym elementów elektronicznych. Jest to zwłaszcza istotne, kiedy tłumaczy się między tak różnymi językami, jak japoński i angielski.

Japońskie rzeczowniki, inaczej niż jest to w językach europejskich, nie mają liczby pojedynczej i mnogiej, a czasowniki użyte w patentach zwykle nie mają czasu i innych form gramatycznych normalnie używanych w językach europejskich, tak jak podmiot może być ominięty w japońskim lub zastąpiony przez unikalną formę gramatyczną, zwaną „wadai” czy „topic” (temat¹), który z punktu widzenia zachodniej gramatyki ma cechy przysłówkowe.

Muszę tu zaznaczyć, że pojęcia gramatyki zachodnioeuropejskiej nie są raczej akceptowane przez język japoński, ponieważ wiele japońskich zagadnień gramatycznych nie istnieje w językach europejskich i na odwrót. Na przykład tak ważne w japońskim kategorie gramatyczne „topic” czy „wadai”, czy też „particles” (partykuła) zwane „joshi” nie mają po prostu odpowiedników w zachodnioeuropejskiej gramatyce, opartej na teorii gramatyki opisowej łaciny, języka francuskiego, angielskiego i innych.