Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

W pierwszej kolejności (sprawdzanie jedynie błędów formalnych), dodałem do obydwu plików siedem typowych błędów formalnych:

1. Jedno zdanie zachowane zostało w języku angielskim (identyczne segmenty źródłowe i przetłumaczone).

2. Podwójne spacje.

3. Inny znak interpunkcyjny na końcu zdania w tekście źródłowym i przetłumaczonym.

4. Powtarzające się zdanie przetłumaczone w sposób niekonsekwentny.

5. Niepoprawne tłumaczenie słów nieprzetłumaczalnych (Volvo S60 w segmencie źródłowym przetłumaczone na Volvo S60R w segmencie docelowym).

6. Niezgodność liczb (350 w segmencie źródłowym przetłumaczone na 360 w segmencie docelowym).

7. Brak nawiasu zamykającego  ) w segmencie docelowym.

Wszystkie fachowe terminy w pliku docelowym zostały przetłumaczone zgodnie z glosariuszem Volvo (mimo że na tym etapie nie sprawdzałem terminologii).

Zoptymalizowano w sposób eksperymentalny ustawienia trzech narzędzi TQA, tak aby maksymalnie zwiększyć wykrywalność błędów rzeczywistych oraz zmniejszyć wykrywalność błędów fałszywych.

Wyniki badania zestawiono w Tabeli 3.

Tabela 3

 

Całkowita liczba wykrytych błędów

Liczba wykrytych błędów rzeczywistych

Liczba odnotowanych błędów fałszywych

Liczba niewykrytych błędów rzeczywistych.

Trados

11

6 z 7 (wszystkie za wyjątkiem błędu nr 5)

5 (w większości typu: ‘100’ przetłumaczone jako ‘сто’)

1 (nr 5, słowo nieprzetłumaczalne)

WF

11

3 z 7 (błąd nr 2,5,6)

8 (w większości typu: ‘110 km/h’ przetłumaczone jako ‘110 км/час

4 (nr 1,3,4,7)

QAD

20

6 z 7 (wszystkie za wyjątkiem błędu nr 5)

14 (wszystkie były błędami w niezgodności  wartości liczb)

1 (nr 5, słowo nieprzetłumaczalne)