Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Inne właściwości

Trados

WF

QAD

Ustawienia TQA mogą być dostosowane do potrzeb użytkownika

X

X

X

Dostosowane do potrzeb użytkownika ustawienia TQA mogą być zapisane w pliku

X

X

X

Wyniki poprawek dokonanych przez narzędzia TQA mogą być zachowane w dzienniku

X

X

X

Poprawki dokonywane są w czasie rzeczywistym, w trakcie tłumaczenia (a nie po jego zakończeniu)

0

X

0

Tryb wsadowy (narzędzie TQA sprawdza wiele plików podczas jednej operacji)

0

X

X

Zaznaczenie segmentu z wykrytym błędem

X

X

X

Możliwość dodania własnych poprawek TQA (w formacie makro)

0

X

0

Podczas sprawdzania terminologii, TQA pamięta o różnych formach wyrazów (w zależności od końcówek fleksyjnych)

X

X

X

Ustawienia w zależności od języka

0

X

X

Cena licencji (cena dla jednego użytkownika)

$895.00

Od €90.00

$1000.00

Techniczne wsparcie ze strony producentów oprogramowania

X

X

X

Wykrywanie błędów formalnych

Aby przetestować narzędzia TQA, stworzyłem plik test .doc (1, 373 słów) zawierający przykładowy, autentyczny tekst źródłowy (od klienta Volvo Cars), a następnie przetłumaczyłem go za pomocą programu Trados, z systemem MS Word i TagEditor. W rezultacie otrzymałem dwa identyczne docelowe pliki dwujęzyczne (1, 071 słów) zachowane w formatach .rtf i .ttx.