Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tabela 2

X oznacza, że dana właściwość istnieje

O oznacza brak danej właściwości

Nazwa

Szczegóły przeprowadzonego badania

Trados

WF

QAD

Terminologia

Zastosowane terminy docelowe są identyczne z tymi w glosariuszu

X

X

X

Segmenty

Ominięcia w tłumaczeniu

Identyczne teksty źródłowe i przetłumaczone

Segmenty docelowe, które są krótsze lub dłuższe niż segmenty źródłowe

Segmenty docelowe, które zawierają więcej znaków niż określona liczba

X

0

X

Niekonsekwencja w użyciu terminologii

Powtarzające się zdania przetłumaczone w sposób niekonsekwentny

X

0

X

Interpunkcja

Inny znak interpunkcyjny na końcu zdania w tekście źródłowym i przetłumaczonym

Spacje przed znakami interpunkcyjnymi

Podwójne spacje

Podwójne kropki

X

Tylko podwójne spacje

X

Użycie wielkich liter

Użycie wielkich liter w pierwszych słowach zdania

X

0

X

Liczby

Zgodność liczb w segmentach źródłowych i przetłumaczonych

X

X

X

Znaczniki

Zgodność znaczników w segmentach źródłowych i przetłumaczonych

X

X

0

Słowa nieprzetłumaczalne

Narzędzie automatycznie wykrywa słowa nieprzetłumaczalne (nawet te zawarte w glosariuszu) i sprawdza, czy są one takie same w segmentach źródłowych i przetłumaczonych

0

X

0

Zakładki

Teksty źródłowe i przetłumaczone zawierają taką samą liczbę zakładek

0

X

0