Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Opis oraz właściwości trzech narzędzi TQA

Badaniu poddane zostały trzy narzędzia TQA: SDL Trados Terminology Verifier, QA Checker; Wordfast Quality Check oraz QA Distiller (w tekście określane odpowiednio jako Trados, WF i QAD). Tabela 1 zawiera ogólne informacje dotyczące trzech wyżej wymienionych narzędzi, Tabela 2 obejmuje zestawienie ich właściwości.

Tabela 1

Trados

 

Opracowany przez SDL.

Zintegrowane wtyczki z programem Trados TagEditor

Pliki, które mogą być sprawdzone bezpośrednio: ttx

Interfejs użytkownika: Tageditor

Zabezpieczenie: plik z kluczem rejestracyjnym

WF

Opracowany przez Yves Champollion

Funkcja kontroli jakości tłumaczenia wbudowana w program

Pliki, które mogą być sprawdzone bezpośrednio: doc, rtf

Interfejs użytkownika: MS Word

Zabezpieczenie: kod licencji

QAD

Opracowany przez Yamagata Europe (Belgia)

Niezależna aplikacja. Wymaga instalacji Trados

Pliki, które mogą być sprawdzone bezpośrednio: rtf, ttx, tmx

Interfejs użytkownika: prawnie zastrzeżony (QAD, UI)

Zabezpieczenie: kod licencji (wymaga połączenia z siecią, licencja działa jedynie przez osiem godzin od momentu rozłączenia z Internetem)