Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

6. Odstęp pomiędzy terminem wyjściowym a docelowym powinien być widoczny

Kolejną przeszkodą jest fakt, że czasem odstęp pomiędzy terminem wyjściowym a tłumaczeniem jest prawie niewidoczny:

current assetsativo circulante[4]

Nie jest to problem sam w sobie, ale jeśli wam to przeszkadza, można zastąpić każdą tabulację np. pięcioma spacjami i tabulacją. Ale pamiętajcie proszę, że poprawna kolejność to spacje + tabulacja. Odwrócenie tej kolejności, tj. użycie: tabulacja + spacje spowoduje później wiele problemów, ale póki co musicie mi wierzyć na słowo.

7. Stwórzcie kolumnę z komentarzami

Jeśli chcecie dodać komentarze do swoich wpisów, lepiej jest zrobić to w oddzielnej kolumnie:

reserve reserva insurers often use "reserve" where Brazilian practice requires "provisão," not "reserve." [5]

Taka technika redukuje bałagan. Oczywiście można też stworzyć oddzielne kolumny dla komentarzy w języku źródłowym i docelowym, czyliczterokolumnową tabelę.

8. Sprawdzajcie pisownię w swoich glosariuszach

Jak sprawdzić pisownię w dwujęzycznym glosariuszu? Jeżeli nadal jest w formie tabeli, można użyć menu „Narzędzia”, przypisać język każdej kolumnie i użyć funkcji sprawdzania pisowni i gramatyki w Wordzie, pod warunkiem oczywiście, że posiadacie zainstalowane funkcje autokorekty dla żądanych języków.

Jeżeli pliki są podzielone tabulacjami, należy uciec się do sztuczki: trzeba otworzyć plik za pomocą MS Excel. Program otworzy go bez przeszkód, zadając wcześniej kilka prostych pytań. W Excelu należy zaznaczyć jedną kolumnę, wejść w menu „Narzędzia > Pisownia”, wybrać odpowiedni język i rozpocząć sprawdzanie. Następnie zaznaczając kolejną kolumnę, należy powtórzyć proces.

 

9. Piszcieglosariusze w tym samym kierunku

Istnieje szansa, że wasze glosariusze zostały napisane w obu kierunkach, np. angielski > portugalski i portugalski > angielski. Nawet jeśli jeden z tych języków jest waszym ojczystym i tłumaczycie w obie strony, prowadzenie glosariuszy w obu kierunkach ma wiele wad. Za pomocą MS Excel otwórzcie glosariusz napisany w „złym kierunku” i zwyczajne przeciągnijcie pierwszą kolumnę na prawą stronę drugiej, a Excel zamieni je. Następnie zapiszcie plik jako zwykły dokument tekstowy i po kłopocie.

10. Niech glosariusze mają ujednolicone nazwy

Następnie zapiszcie plik jako „zwykły tekst”. Word poinformuje was, że stracicie możliwość formatowania pliku, ale nie powinniście się tym przejmować. Zapiszcie go i nazwijcie tak, by nie zapomnieć nazwy. Używajciepoza tym ujednoliconego systemu do nazywania wszystkich swoich glosariuszy. Przykładowo: glo_medical_jones.txt, co będzie oznaczać glosariusz terminów medycznych otrzymany od znajomego o nazwisku Jones. Jeśli wszystkie wasze glosariusze będą zaczynać się na „glo” albo coś w tym stylu, łatwiej będzie je znaleźć, wpisując polecenie wyszukania przez Windows wszystkich plików nazwanych przykładowo glo*.txt.[4] Current assets – ang. majątek trwały

[5] Reserve – ang. rezerwa, ubezpieczyciele często używają „reserve”, podczas gdy brazylijskie zwyczajewymagają użycia „provisão” zamiast „reverva”.