Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Jeśli robisz notatki w pośpiechu, możesz pisać jak kura pazurem, jednak wskazane jest, abyś po zakończeniu przepisał swoje notatki „na czysto" i przekazał je protokolantowi.

Po kilku latach zmagań z próbami odręcznego przygotowywania wersji mojego notatnika opracowałem plik, który teraz drukuję sobie przed każdym tłumaczeniem.

Jeśli protokolant ma do mnie jakieś pytania, na druku zawarte są także moje dane personalne i mój adres.

Mój  handout sporządzony jest z dwóch kolumn, z których pierwsza nosi tytuł „Temat", a druga, ta po prawej nazywa się „Pisownia". Znalazłem nawet liliowy papier, który jest bardziej czytelny dla oczu protokolanta.

Poniżej przedstawiam swoją propozycję tabeli wraz ze wszystkim, co może przydać się protokolantowi do sporządzenia protokołu:

Wyrazy o skomplikowanej pisowni

Kontekst, w jakim się pojawiają

Imiona i przydomki

Życiorys świadka i jego rodziny, współpracowników świadka i innych świadków zdarzenia

Nazwy własne (nazwy ulic, miast, zagranicznych przedsiębiorstw i agencji)

Pobyt i zatrudnienie za granicą są/ były spowodowane czym? (pytanie)

Tytuły, stopnie: indywidualne, pracownicze i naukowe. Nazwy szkół i uniwersytetów

Przebieg procesu edukacji i pracy zawodowej

Waluty

 Zatrudnienie oraz dokonywanie zakupów w innym kraju

Wydarzenia kulturowe, tradycje, potrawy

Szczegóły dotyczące zdarzenia. Co i dlaczego miało miejsce podczas zdarzenia?

Nawet najbardziej doświadczeni tłumacze są w stanie poprawić jakość świadczonych usług. Smith opowiada historię pewnego tłumacza, który mimo wysokich umiejętności narzekał na brak zleceń.

„Jak tylko przybył na salę rozpraw, spytałem czy mógłby spisać mi na kartce wszystkie wyrażenia w języku hiszpańskim, które mają się pojawić w toku sprawy, ponieważ muszą one być zapisane poprawnie w protokole sądowym.

Po kilku godzinach, kiedy on przygotowywał się do wyjścia, znów poprosiłem go o pomoc. <<Myślałem, że je zapisywałeś>> - odpowiedział. Później okazało się, że on sam żadnych nie zapisał.