Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Q.  Are you married?
A.  Yes.
Q.  What is your wife's name?
A.  Ought to Sell It.
Q.  And what are your children's names?
A.  Toyota, Beaters, Queasier and Jauntiest Jr.

Wymagana jest dokładność protokołu sądowego, która jest uregulowana przez kodeks postępowania cywilnego. Ten kodeks ma za zadanie chronić prawa cywilne każdej jednostki.

Wyżej przedstawiony przykład pokazuje jak w sposób błędny można wykonać transkrypcję rozprawy. Po złożeniu zeznania adwokaci i prokuratorzy uważaliby adres świadka za adres kontaktowy, jednak wątpliwe jest, aby jakakolwiek korespondencja doszła na adres: ‘Ought To Sell It Cover Your Bu' Passage Value #1245, Urban Nation Ant Eater Cruise Atlanta, San Salvador, El Salvador.

Protokolanci są przyzwyczajeni do tego, że podczas zeznań świadka może zajść potrzeba zaznaczenia słów, których pisownia jest dla nich niejasna. Takie działanie zaburza jednak zarówno ich koncentrację, jak i przebieg procesu tworzenia protokołu.

Protokolant bez problemu nadąża i jest w stanie zapisać słowa tłumacza, ale trudności może sprawiać mu fakt, że dwujęzyczny tłumacz wymawia nazwy pochodzące z języka obcego tak samo w języku obcym, jak w języku ojczystym.

Takie postępowanie często zbija z tropu protokolanta... chyba że tłumacz dostarczy mu przed rozpoczęciem sprawy notatki z poprawną pisownią terminów obcych.

Oto, co możesz zrobić: od razu uwzględnij poprawną pisownię wyrazów obcych w notatniku, z którego korzystasz podczas tłumaczeń.

Protokolant będzie potrzebował zrówno poprawnej pisowni, jak i treści twoich notatek, aby wesprzeć się nimi podczas tworzenia protokołu.

Większość terminów obcych będzie jednocześnie odpowiedzią na pytania zadawane świadkowi. A ponieważ większość przesłuchań odbywa się wedle określonej procedury będziesz poproszony o podanie konkretnej pisowni zaraz po odpowiedzi świadka.

Możesz zapisać sobie jakieś słowo, które będzie symbolizowało jakąś ważną treść zawartą w zeznaniach, np: „MUR" jako miejsce urodzenia.

Jeśli zaznaczysz je sobie gwiazdką w notatkach, będzie ci potem łatwiej odszukać je w tekście. Ważne jest przy tym, abyś nie zaburzał procesu tłumaczenia podczas sporządzania notatek.

Niektórzy tłumacze próbują literować pojęcia podczas wpisywania ich do protokołu, co zaburza proces przesłuchania świadków i ogólnie pracę sądu.

Jeśli podczas rozprawy tłumacz literuje zbyt wiele pojęć, zaczyna ona przypominać odcinek „Ulicy Sezamkowej", a nie proces sądowy.

Jeśli poćwiczysz przed wykonywaniem tłumaczeń sądowych, będziesz już zaprawiony w boju i bez problemu będziesz mógł wykonywać dwie czynności jednocześnie.