Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe


Monitory laptopów protokolantów wyświetlają zeznania  w języku angielskim, ponieważ ich komputery zawierają już specyficzne dane dotyczące konkretnej sprawy, których zebranie było jednym z etapów przygotowania do wykonania  protokołu.

A ponieważ protokolant nie jest w stanie przewidzieć wszystkich personaliów i nazw, jakie pojawią się podczas rozprawy, protokół musi podlec jeszcze edycji.

Protokolanci sądowi często prowadzą kompleksowe słowniki techniczne i naukowe.

Są one przez nich wykorzystywane w przypadku składania zeznań w długo ciągnących się rozprawach. I choć transkrypacja może być bardzo kontrowersyjna i sporna i może zawierać zeznania jedynie w języku angielskim, jest ona wykonana starannie i skutecznie.

Protokolanci sądowi znają z reguły przed rozpoczęciem sprawy specyficzne nazwy własne, jakie podczas niej padają.

W toku sprawy pojawiają się jednak nowe zeznania dodawane do materiału dowodowego. Zeznania takie często zawierają nazwy własne w języku obcym, dlatego protokolantom potrzebna jest pomoc między innymi tłumaczy, aby nazwy takie zapisać prawidłowo.

Należy wspomnieć, że czas, jaki protokolanci przeznaczyliby na szukanie poprawnej pisowni wyrazów pochodzenia obcego istotnie zwiększyłby zakres ich pracy.

Oprócz tego tłumacze powinni w pewnym stopniu czuć się odpowiedzialni za precyzyjność protokołów sądowych.

Doświadczony protokolant sądowy Rick Smith, który pracuje dla Charlotte Smith Reporting w Houston, w Teksasie, jest zdania, że „istotą pracy tłumacza i protokolanta jest bycie dosłownym, a protokolant musi zrobić wszystko, aby protokół sądowy zawierał każde słowo z przebiegu sprawy. Do tego potrzebna jest znajomość poprawnej pisowni pojęć z języka obcego".

Inny protokolant dodaje: „Tym, co sprawia, że my-protokolanci wyglądamy bardziej profesjonalnie, są notatki z poprawną pisownią terminów obcych, jakie dostajemy przed sprawą od tłumacza. Dzięki temu sporządzana przez nas transkrypcja jest bardziej dokładna i ścisła".

Spróbuj teraz zastanowić się, jak wyglądałaby potencjalna transkrypcja następującego zeznania w języku hiszpańskim. Świadek Juanaset Ismael Covarrubios twierdzi, że dokładny adres jego zamieszkania to Pasaje Valle #1245, Urbanización Antiguo Cuscatlán, San Salvador, El Salvador imię żony świadka: Aracely, imiona dzieci świadka to: Toyoc, Beatriz, Cesar i Juanaset Jr.

Wykwalifikowany tłumacz będzie wypowiadał wszystkie nazwy z hiszpańskim akcentem co dla protokolanta, który mówi tylko np. w języku angielskim, będzie brzmiało jak bełkot. Wtedy transkrypcja protokolanta wyglądałaby przykładowo tak:

Q.  Please state your name for the record.
A.  Jauntiest Israel CoverYour Bus.
Q.  Please state your address.
A.  Passage Value #1245, Urban Nation Ant Eater Cruise Atlanta, San Salvador, El Salvador.