Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Uwaga: Jeżeli masz dostęp do pamięci tłumaczeń (np. otrzymałeś/aś ją od klienta), nie musisz tworzyć nowego pliku – otwórz istniejącą pamięć (patrz Ekran 2). Wybierz Menu TW > Plik > Nowy > Wybierz plik TM > OK.

Aby przejść do następnego zdania, naciśnij Alt+Numerical+ (klawisz po prawej stronie klawiatury).

Powtarzaj ten proces, aż do końca tekstu źródłowego, następnie naciśnij Alt+End.

Gratulacje!

W ten sposób zakończyłeś tłumaczenie pierwszego tekstu źródłowego z programem Trados 6.5 FL. Zachowaj i zamknij dokument dwujęzyczny.

Dokument końcowy bez tekstu źródłowego uzyskamy za pomocą funkcji „Clean-up”:

1. Wybierz Menu TW > Narzędzia > Clean-up.

2. Dodaj plik, który chcesz „wyczyścić”.

3. Naciśnij przycisk Clean-up, a następnie przycisk Zamknij.

Teraz plik zawiera tylko tłumaczenie.

Możesz poznać inne pomocne funkcje Tradosa (przycisk Funkcje), wybierając zakładkę Trados z paska menu MS Word.

Od teraz już nigdy nie będziesz musiał tłumaczyć tego samego zdania, wyrażenia czy pojęcia dwukrotnie!

ZAKOŃCZENIE

Mam nadzieję, że ten artykuł pomoże docenić niewątpliwe korzyści oprogramowania TM: podział tekstu źródłowego na segmenty, zachowanie oryginalnego formatowania oraz możliwość wykorzystania wcześniejszych tłumaczeń. Stosując te udogodnienia, z pewnością odczujesz potrzebę, aby rozwinąć swoje umiejętności i poznać inne narzędzia pakietu Trados – przede wszystkim Multiterm oraz TagEditor.