Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Rozpoczynanie pracy z programem Trados FL

Teraz możesz rozpocząć tłumaczenie swojego pierwszego tekstu źródłowego z programem Trados 6.5 FL.

1. Wybierz Start > Programy > Trados 6.5 Freelance > Translator's Workbench (TW).

2. Stwórz nową pamięć tłumaczeń (TM):

a. Wybierz Menu TW > Plik > Nowy.

Ekran 2

b. Następnie wybierz język źródłowy i docelowy.

Ekran 3

c. Nazwij nową pamięć tłumaczeń (TM) i zachowaj plik w folderze.

d. Otwórz tekst źródłowy .doc i umieść go pod oknem TW (patrz Ekran 4).

e. Umieść kursor na początku pierwszego zdania i naciśnij Alt+Home.

Ten proces przygotowania trwa zazwyczaj niecałą minutę.

Swoje tłumaczenie wpisz w żółte pole tekstowe poniżej segmentu z tekstem źródłowym. (patrz Ekran 4).

Ekran 4