Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Tłumaczenie maszynowe jako narzędzie uzyskiwania informacji

W związku z rosnącą liczbą użytkowników Internetu zwiększa się zapotrzebowanie na systemy, które łączą tłumaczenia z wyszukiwaniem danych, odzyskiwaniem informacji lub streszczaniem. Mimo to na rynku istnieje niewiele takich systemów. Taki typ tłumaczenia wykonuje już większość systemów TM do tłumaczeń internetowych, jednak niewiele z nich jest w stanie przetłumaczyć dane pojęcie bez uprzedniego wyszukiwania informacji na stronach sieci.

Szacuje się, iż w przyszłości będzie to jeden z głównych obszarów rozwoju tłumaczenia maszynowego. Kilka projektów badawczych wspieranych przez Unię Europejską łączy badania nad programami TM do celów uzyskiwania informacji, ekstrakcji oraz streszczania informacji. Temat ten cieszy się dużym zainteresowaniem w krajach Ameryki Płn., Japonii, Korei, Chinach oraz innych krajach azjatyckich. Wiele firm dokłada starań do rozwoju systemów w celu wzbogacenia rynku informacji.

Zakres językowy systemów TM

Języki europejskie

Od momentu komercjalizacji systemów tłumaczenia maszynowego dominowały głównie języki europejskie.
Tłumaczenie z angielskiego na francuski, niemiecki, włoski, hiszpański oraz portugalski, jak również tłumaczenie z tych języków na angielski jest możliwe przy zastosowaniu większości programów: przy pomocy programów stworzonych dla dużych organizacji, takich jak system klient/serwer, programów dla profesjonalnych tłumaczy, do użytku domowego oraz do tłumaczenia stron internetowych.

Niektóre z systemów wywodzą się z systemu mainframe, np. seria systemów Systran (systemy klient/serwer Systran Enterprise, Systran Pro, Systran Classic, Systran Personal i Systranet do użytku on-line). Z systemów mainframe wywodzą się również Transcend (Transparent Languages) z wszystkimi możliwymi wersjami: Enterprise Translator, Desktop Translator, Easy Translator, Easy Translator oraz do użytku w Internecie – Free Translation.

Wersje systemów iTranslator (poprzednio z Lernout & Hausie, teraz Mendez) były pierwotnie produktami Globalink. Wersje dla języków europejskich są dostępne we wszystkich możliwych wersjach. Najnowszym osiągnięciem są systemy Reverso (Softissimo), z różnorodną gamą opcji takich jak systemy klient/serwer (Reverso Intranet), systemy profesjonalne (Riverso Pro), systemy do użytku domowego (Riverso Basic), systemy do tłumaczenia stron internetowych (Riverso Express) oraz do tłumaczenia on-line (Riverso On-line). Sail Labs promuje ostatnio serię Comprendium (dla firm oraz profesjonalnych użytkowników pracujących indywidualnie lub grupowo), obsługujących języki wschodnio-europejskie a także tłumaczenia z rosyjskiego na niemiecki.

Do dziś na rynku dostępne są starsze systemy do tłumaczenia na komputerze osobistym (Linguistic Products Inc.) jednakże są to systemy wyłącznie do użytku domowego.

Istnieje ogromna liczba systemów obsługujących wyłącznie kombinację hiszpański/angielski. Wiele z nich to programy produkcji amerykańskiej przeznaczone do domowego użytku, np. Spanish Amigo czy Spanish Scholar, pozostałe przeznaczone są do profesjonalnego tłumaczenia. Jednym z najważniejszych jest system Pan American Health Organization, SPANAM oraz ENGSPAN – początkowo zaprojektowane na systemy mainframe, są dziś dostępne jako systemy intranetu i Windows. Można spotkać również wersję hiszpańsko-angielską T1 Standard Plus.

Przez wiele lat języki skandynawskie były obsługiwane jedynie przez słabej jakości systemy takie jak PC -Translator (język duński, norweski i szwedzki). Dziś języki te tłumaczone są również przez takie programy jak Winger (jezyk duński i angielski), NeuroTran (język norweski i angielski) oraz w szczególności Transmart (Kielkone; język fiński i angielski).