Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

Większość producentów dostępnych na rynku systemów klient/serwer posiada również systemy zaprojektowane pierwotnie dla profesjonalnych tłumaczy. Są to systemy posiadające opcje postedycji oraz druku, które mogą być używane z programami obsługującymi dane terminologiczne oraz przetwarzającymi skomplikowane słownictwo. Początkowo systemy te były albo uproszczonymi wersjami systemów mainframe lub klient/serwer, albo też poprawionymi wersjami systemów zaprojektowanych dla komputerów osobistych. W przypadku tych pierwszych obsługiwana jest taka sama liczba języków, jak w przypadku bardziej zaawansowanych wersji obsługującej intranet. Odnosi się to na przykład do Systran Professional (wersja PC klient/serwer Systran Enterprise), Atlas dla Windows (wersja UNIX systemu Atlas , wyprodukowana przez Fujitsu), T1 Professional oraz dwa systemy z Pan American Health Organisation (SPANAM z języka hiszpańskiego na angielski oraz ENGSPAN z angielskiego na hiszpański). Systemom tym w porównaniu z wewnętrznymi systemami lokalnymi typu klient/serwer brakuje szerokiego zakresu możliwości formatowania dokumentów, funkcji konwertowania, a czasem kompatybilności przetwarzania tekstów. Jednakże sytuacja ta zmienia się w miarę unowocześniania się samodzielnych komputerów, a ponieważ wymagania klientów rosną, systemy te są ciągle unowocześniane o opcje spotykane niegdyś wyłącznie w systemach mainframe i klient/serwer. Inni producenci oferują profesjonalne wersje systemów, które w niektórych przypadkach są tańszymi wersjami TM dla „mniej wymagających” domowych użytkowników (patrz poniżej).
Przykładem takich systemów jest Personal Translator PT Plus (z angielskiego na niemiecki i odwrotnie), ProMT Professional (z rosyjskiego i na rosyjski oraz z angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego oraz dla innych par językowych) oraz Winger Pro (z angielskiego na duński i hiszpański i odwrotnie, z duńskiego na niemiecki i rosyjski itd.).

Na rynku istnieje też wiele dobrze działających angielsko-japońskich systemów odpowiednich do profesjonalnego zastosowania takich jak na przykład LogoVista E, J Pro (z angielskiego na japoński), Tsunami (z angielskiego na japoński), Typhoon (z angielskiego na japoński)), Yakushi nyorai (z japońskiego na angielski i odwrotnie oraz z japońskiego na francuski i niemiecki).

Narzędzia wspomagające tłumaczenie

Wymagania dużych firm i profesjonalnych tłumaczy znacznie różnią się, jeśli chodzi o wybór systemów TM. Od polowy lat 80. zaczęło pojawiać się wiele rodzajów pomocy translacyjnych, niektóre z nich były tworzone dla dużych firme, inne zaprojektowano początkowo dla tłumaczy indywidualnych do użytku na komputerze osobistym.

Słowniki elektroniczne (zwykle w formie CD-ROM) udostępniane są nie tylko przez wydawców słowników ale i przez wiele firm dostarczających oprogramowanie komputerowe. Takie słowniki są również dostępne w Internecie.

Oprogramowanie administrowania terminologią dostarcza profesjonalnym tłumaczom narzędzi do tworzenia, aktualizowania oraz korekty własnych źródeł leksykalnych bez względu na rodzaj języka. Narzędzia te pomagają w pobieraniu danych on-line oraz innych danych elektronicznych. Do najbardziej znanych systemów należą: MTX, firmy LinguaTech International (zwany niegdyś Merkury lub Termex), Multiterm Trados, TermStar firmy STAR oraz Translexis – IBM (Niemcy).

Oprogramowanie do pamięci translacyjnej jest sprzedawane oddzielnie przez wielu producentów (w porównaniu do części używanych w komputerach przeznaczonych do translacji). Programy te pozwalają indywidualnym profesjonalnym tłumaczom na budowanie własnych, przeszukiwalnych i uszeregowanych zasobów danych bilingwalnych, tekstów oryginalnych oraz ich translacji. Najbardziej znanymi produktem tego rodzaju jest Deja Vu (Atril Software), WinAlign (Trados), a w przemyśle lokalizacyjnym: Loc@le (LanguageWare) oraz SDLX (wyprodukowany przez SDL International).

Każdy z tych programów operuje na tekstach dowolnego języka pisanego alfabetem łacińskim, natomiast jeden w z nich (SAKHR CAT egipskiej firmy Sakhr) umożliwia pracę w kombinacji językowej „angielski-arabski”.