Czytelnia / Technologie tłumaczeniowe

W takim zastosowaniu TM są częścią systemów dostępu do informacji, np. oprogramowanie translacyjne jest zintegrowane z innymi systemami, tj.:
a) systemami wyszukiwania i odzyskiwania pełnej dokumentacji z bazy danych (głównie wersje elektroniczne artykułów prasowych z dziedziny nauk ścisłych, medycyny i technologii lub danych bibliograficznych),
b) systemami ekstrakcji informacji z tekstów, np. informacje o produktach, szczególnie z artykułów prasowych,
c) systemami sumaryzacji tekstów,
d) systemami wyszukiwania danych pozatekstowych. Jednakże jak dotychczas tylko kilka systemów zajmuje się tym obszarem.

Trzecim zadaniem jakie stoi przed tłumaczeniem to ułatwienie procesu komunikacji takiej jak na przykład rozmowa telefoniczna czy korespondencja. W przypadku tłumaczenia tekstów można zauważyć szybko postępujące zmiany. Stale wzrasta zapotrzebowanie na tłumaczenie tekstów elektronicznych w Internecie (np. poczty elektronicznej czy wiadomości grupy dyskusyjnej). Przypadek ten zdaje się wykluczać translację wykonywaną przez człowieka. Taki rodzaj tłumaczenia, w którym najważniejszym celem jest szybkie przekazanie informacji, a w którym forma jest kwestią drugorzędną, zdaje się być idealny dla działających on-line w czasie rzeczywistym systemów TM.

W ostatnim czasie poświęca się wiele czasu na ulepszenie systemów TM pod kątem tłumaczenia języka mówionego, np. rozmów telefonicznych czy negocjacji biznesowych, i chociaż istnieje dotąd wiele nierozwiązanych problemów dotyczących zintegrowanego systemu rozpoznawania mowy i automatycznego tłumaczenia, poczyniono na tym polu znaczne postępy. W dalekiej przyszłości doczekamy się być może powstania systemów TM on-line do tłumaczenia mowy w ściśle określonych dziedzinach.
Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie etapów rozwoju, jaki dokonał się w dziedzinie tłumaczeń maszynowych oraz zastosowania systemów TM do celów upowszechniania (np. w tworzeniu tekstów nadających się do publikacji). Inne sposoby wykorzystania takich tłumaczeń będą traktowane w bardziej pobieżnie. Należy podkreślić, że szybkie zmiany zachodzące w tej dziedzinie sprawiają, że systemy TM dostępne na rynku wychodzą z użycia w przeciągu trzech, czterech lat, a po dziesięciu latach stanowią jedynie wartość historyczną2.

Rodzaje Systemów TM

Obecnie możemy wyróżnić następujące rodzaje systemów TM i ich zastosowania:
a) systemy mainframe, klient/serwer, systemy intranetu dużych organizacji oraz związane z warsztatem pracy tłumacza,
b) systemy dla profesjonalnych tłumaczy,
c) oprogramowanie do translacji dla profesjonalnych tłumaczy pracujących w intranecie lub off-line,
d) skomputeryzowane narzędzia translacyjne, takie jak słowniki, oprogramowanie do zarządzania bazą terminologiczną,
e) systemy dla okazjonalnych użytkowników i/lub do użytku domowego,
f) systemy zaprojektowane do tłumaczeń w Internecie i/lub do tłumaczenia stron WWW zarówno dla firm jak i indywidualnego użytku,
g) usługi TM świadczone przez Internet oferujące tłumaczenia na zlecenie.

Tradycyjny podział systemów dotyczył technik translacyjnych takich jak m.in. tłumaczenie bezpośrednie, transferowe, interlingua, statystyczne oraz techniki tłumaczenia oparte na przykładach. Ponieważ techniki te są nieistotne zostały pominięte w niniejszym artykule. Warto jednak zaznaczyć, iż dostępne na rynku systemy oparte są na sprawdzonych metodach tłumaczenia, a te z kolei bazują na lingwistycznych zasadach i strategiach rozwijanych począwszy od lat 60. do późnych lat 80.

 

 

---------- 

2Informacje dotyczące wspomnianych systemów były aktualne w momencie pisania artykułu czyli w kwietniu 2001 roku. Nie wszystkie systemy dostępne w tamtym czasie zostały tu wspomniane